Sarajevski aerodrom se proširuje: Povećava se i prostor za vjerske potrebe

Zbog povećanog broja putnika i njihovih potreba u narednom periodu Međunarodni aerodrom Sarajevo bit će proširen.

„Tenderska procedura za izgradnju administrativno-poslovnog objekta kao i za modernizaciju i dogradnju Terminala B još nije okončana. Kada ova procedura bude okončana i proteknu žalbeni rokovi moći će se pristupiti zaključenju ugovora kao i izvođenju radova na ovim projektima“, kazala je za Fokus.ba Edita Sulejmanović sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

U administrativno-poslovnom objektu odnosno zgradi za operativni centar i osoblje bit će smješteni kancelarijski i radni prostori te operativni centar Sektora saobraćaja.

Objekat će biti podijeljen na zemaljsku i zračnu stranu a prolaz iz jedne u drugu stranu će biti kontrolisan.

„Projektom modernizacije i dogradnje Terminala B planirano je proširenje i povećanje svih prostornih i tehnoloških kapaciteta za potrebe registracije putnika i prtljaga, carinske, sigurnosne, pasoške, sanitarne kontrole na dolasku i odlasku, čekaonica za ukrcavanje putnika, hitne pomoći, sigurnosnog pregleda prtljaga, preuzimanja prtljaga, čekaonice za doček putnika, ugostiteljskih sadržaja, Duty Free Shopa, kancelarijskih i komercijalnih prostora za potrebe aviokompanija te drugih agencija, prostora za vjerske potrebe i svih drugih pratećih službi“, rekla je Sulejmanović.

Proširenje treba osigurati dodatnih 10.000 metara kvadratnih prostora na četiri etaže, a stari i novi dio bit će povezani modernom nadstrešnicom.

„Dužina terminala će biti 110 metara, a sada je 68. Proširenjem će se dobiti još jedan ulaz na aerodrom. Check-in zona će se proširiti sa 17 na 28 mjesta, a umjesto sadašnja četiri gatea napravit će se sedam. Proširit će se i zona dolazaka. Važno je napomenuti da će tokom svih ovih radova aerodrom raditi i da zastoja i izmjena u redovnom odvijanju prometa neće biti“, zaključila je Sulejmanović.