SBB je konzistentan: Avnojevske granice i nalazi Badinterove komisije su svetinja

Povodom učestalih izjava o prekrajanju granica između Srbije i Kosova, te mogućim efektima po Bosnu i Hercegovinu, Savez za bolju budućnost BiH podsjeća na mudru, kontinuiranu i čvrstu politiku koju već godinama vodi s ciljem zaštite svakog pedlja našeg teritorija.

S tim u vezi, podsjećamo da je prije tri godine SBB BiH bila jedina stranka sa sjedištem u Sarajevu koja je u startu ukazala da je inicijativa Denisa Bećirevića o vraćanju Sutorine pogubna po strateške interese Bosne i Hercegovine jer je ista podrazumijevala prekrajanje avnojevskih granica i odbacivanje nalaza Badinterove komisije.

Bećirevića su tada podržali ne samo SDA, uključujući SDA poslanike koji će kasnije osnovati razne satelitske frakcije, već i stranke iz RS-a, nadajući se ne samo da će time ishoditi izlaz tog entiteta na more, već i da će oslabiti princip nepovredivosti republičkih granica koje su raspadom SFRJ pretvorene u državne, sa svim elementima zaštite po međunarodnom pravu.

Dvije godine kasnije, SBB je u državnom parlamentu osujetila SDA pokušaje da se u Rezoluciju tog parlamenta ugradi prijetnja da će se Bosna i Hercegovina povući iz sporazuma o granici sa Hrvatskom koji je uz pokroviteljstvo SAD-a i EU potpisao Alija Izetbegović i koji sporazum u potpunosti štiti interese Bosne i Hercegovine, posebno kada je u pitanju suverentit naše zemlje nad Vrhom Kleka i poluostrvima Veliki i Mali Školj.

Ovakav kontinuitet djelovanja pokazuje ne samo da SBB ima znanje i kapacitet da zaštiti strateške interese Bosne i Hercegovine, odbacujući populističke i nepromišljene inicijative, već i da se SBB može kredibilno oduprijeti bilo kakvom pokušaju otimanja iti jednog pedlja naše domovine.

Avnojevske granice i nalazi Badinterove komisije su svetinja! I pored navedenih pokušaja SDA, Denisa Bećirovića i drugih da to urade, SBB nije dopustio narušavanje ovog principa po pitanju Crne Gore ili Hrvatske, te sigurno neće dozvoliti da se takav presedan uspostavi u vezi naše granice sa Srbijom.