SBB Visoko nastavlja sa redovnim posjetama privrednim preduzećima općine Visoko

Predstavnici OO SBBBiH Visoko posjetili su visočku firmu „Vračo“ d.o.o., sa ciljem pružanja podrške i rješavanja problema sa kojima se susreću vrijedni i poduzetni ljudi naše zajednice.

Gospodin Džemil Ugarak predstavio je dosadašnje uspjehe, ciljeve i interese SBB-a predstavnicima ovih preduzeća, te naglasio da je prioritetni cilj razvoj ekonomije koji nije moguć bez privrede. Pružanjem podrške poduzetnim ljudima dolazimo do stvaranja boljeg ekonomskog, privrednog i političkog ambijenta, a to je krajnji cilj SBBBiH. Savez treba ljude koji mogu, žele i hoće bolju budućnost, ljude koji su spremni za stvaranje općeg dobra.

Maš. ing.,gospodin Fejzić Esad u ulozi tehničkog direktora firme „Vračo“ d.o.o., koja se bavi izradom i montažom limarije i bravarskih radova izrazio je nezadovoljstvo sa objavljivanjem tendera i dokumentacije koja je potrebna da bi se neki dobio. Prema njegovim riječima potrebni su veliki izdaci za koje nema naknade ukoliko tender pridobije neko drugo preduzeće.

Gospodin Fejzić naglašava da veliki problem predstavljaju izdaci koji se moraju nadoknaditi prilikom zapošljavanja. Problem „crnog tržišta“ je također izražen i otežava rad ovoj firmi.

U proteklom periodu kada je bio otežan rad zbog velikih nanosa snijega civilna zaštita niti općina nisu pružili podršku i pomogli obezbjeđivanje dolaska na posao ljudi ove firme. „Ono što svaki dan gledam jesu djeca osnovnih škola koja iz naselja Čekrekčije pješače do grada, po glavnoj cesti jer trotoari nisu očišćeni“, rekao je direktor.

U narednom periodu predstavnici OO Visoko SBBBiH Visoko, imaju u planu obilazak svih privrednih preduzeća.

(VisokoIN.com)