SBB VISOKO: U novim akcijama pružanja podrške privrednicima

Predstavnici SBB-a na čelu sa gospodinom Ugarak Džemilom nastavljaju sa aktivnostima pružanja podrške i pomoći privrednicima na području općine Visoko. Naime, još jedna u nizu posjeta privrednicima jeste i posjeta firmi Brovis. Gospodin Ugarak zahvalan na gostoprimstvu firmi koja zadovoljava uvjete EU, predstavio je Savez i podsjetio ovog privrednika da postoji neko kome je stalo do opšteg dobra.

Osnova razvoja zajednice je ekonomski razvoj koji je prema riječima gospodina Ugarka na prvom , drugom pa i trećem mjestu, a ekonomski razvoj zavisi od privrede koja je na listi prioriteta SBB-a.
SBB je spreman podržati svaku fabriku, instituciju i ideju koja će doprinijeti razvoju privrede općine Visoko, a nema sumnje da je jedna od takvih i Brovis.

Peradarski kompleks „ Brovis“ na čelu sa gospodinom Refikom Kurgaš najveći je i najmoderniji centar peradarske proizvodnje na području BiH ali i regiji. Posjeduju opremu koja omogućava proizvodnju prema zahtjevima i standardima koje je Vlada EU prihvatila, a Vlada naše zemlje zbog neuređenog sistema nije podržala. Firma izvozi svoje proizvode u druge, kao i u zemlje regiona. Gospodin Kurgaš u dosadašnjem radu susretao se sa brojnim problemima na svim nivoima vlasti. Brojni predstavnici stranaka dolazili su, ali nikad ništa nije promijenjeno, niti poduzeto za rješavanje problema firme koja zapošljava veliki broj ljudi.

Zajedničkim snagama do bolje budućnosti

Rad na političkim i privrednim prilikama lokalne zajednice, razvoj ekonomije i privrede prioriteti su Saveza sa kojim se gospodin Kurgaš slaže i podržava ih. SBB treba ljude koji na pošten način mogu, hoće i žele da doprinesu poboljšanju općeg društvenog stanja. Osim onih koji su imali priliku da poboljšaju dosadašnje stanje, i nisu to učinili, svi drugi su dobro došli. SBB želi da se ujedini sve vrijedne i čestite ljude da se „zajedničkim snagama“ krene u bolju budućnost.

U narednom periodu SBB nastavlja sa sastancima i razmjenjivanjem informacija sa privrednicima, s ciljem stvaranja bolje budućnosti u ZDK.

(VisokoIN)