SDA Visoko: Saopćenje za javnost

U prostorijama Stranke demokratske akcije Visoko, održano je prvo okupljanje Operativnog izbornog štaba SDA Visoko za predstojeće Lokalne izbore 2012. godine. Na sjednici Povjereništva SDA Visoko, koja je održana 24.02.2012. godine, donesena je odluka o formiranju ovog štaba. Za predsjednika je imenovan Edin Hakanović, dok su za članove imenovani: Dževad Fejzić, Dinka Omanović, Amna Neimarlija, Amila Koso, Irma Jusufbegović, Dženan Handžić, Lejla Pašić, Sabahudin Čehajić, Mirza Ganić, Adnan Imamović, Fahrudin Trebo, Bajro Fejzić, Vernes Islamović, Mirza Laletović, Adem Hindija, Nedžmina Alihodžić i Mahir Očuz.

Operativni izborni štaba Povjereništva SDA Visoko, ima zadatak provoditi predizborne i izborne aktivnosti za Lokalne izbore 2012. godine. Rad Operativnog izbonog štaba će biti organiziran putem timova:

tim za edukaciju,
tim za plan, analizu i statistiku,
tim za odnose sa javnošću,
tim za tehničku podršku.

O svim aktivnostima koje će Operativni izborni štab SDA Visoko provoditi u narednom periodu, članovi Stranke kao i svi građani će biti blagovremeno obavješteni.

(VisokoIN)