SDP o nacionalnim prefiksima u nazivima javnih preduzeća

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Zastupnik SDP-a BiH Damir Mašić uputio je Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH zaključak kojim se zadužuje Vlada FBiH da u roku od 60 dana osigura brisanje svih nacionalnih prefiksa iz naziva javnih preduzeća.

“Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od 60 dana, putem upravljačkih struktura u javnim preduzećima iz nadležnosti Vlade FBiH i preduzeća sa većinskim državnim kapitalom u kojima prava upravljanja vrši Vlada FBiH, osigura brisanje svih nacionalnih prefiksa iz njihovih naziva kroz odgovarajuće izmjene statutarnih i drugih potrebnih akata u tim javnim preduzećima, te da o tome podnese pismeni izvještaj Parlamentu Federacije BiH. Ovo se posebno odnosi i na brisanje imena nepostojeće paradržave ‘Herceg-Bosna’ iz naziva svih javnih preduzeća u nadležnosti Vlade Federacije BiH”, piše u zaključku.

Mašić je naveo da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine još 2000. godine donio odluku o konstitutivnosti svih naroda u Bosni i Hercegovini na području cijele zemlje, a da u Federaciji BiH i danas postoje javna preduzeća iz nadležnosti Vlade FBiH i preduzeća sa većinskim državnim kapitalom u kojima upravljačka prava vrši Vlada FBiH koja u svom imenu sadrže nacionalni prefiks.

Kao primjere naveo je preduzeće “Hrvatske telekomunikacije Mostar” ili preduzeća koja pored nacionalnog prefiksa imaju i ime nepostojeće paradržave “Herceg Bosna”, poput preduzeća “Elektroprivreda hrvatske zajednice Herceg-Bosna”.

“Smatram da je krajnje vrijeme da se neprimjerena imena tih preduzeća, čiji su vlasnici praktično svi građana FBiH, promijene”, naveo je Mašić.

Više vijesti