SDP Visoko: Da li je Akif Ohran zaposlen nelegalno u JKP „Visoko“?

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Nažalost, u Visokom je ponovo aktuelna tema zapošljavanja u javnim preduzećima osoba usko povezanih sa većinom u Gradskom vijeću. Posljednje takvo je zaposlenje u JKP „Visoko“ gospodina Akifa Ohrana, vijećnika vladajuće većine u Gradskom vijeću.

Zbog toga SDP BiH Visoko Gradskoj upravi upućuje sljedeća pitanja:

  • Da li je gospodin Ohran zaposlen u JKP „Visoko“?
  • Na koju poziciju je imenovan gospodin JKP „Visoko“?
  • Kada je i u kojem javnom glasilu objavljen konkurs na osnovu kojeg je gospodin Ohran zaposlen?
  • Ko je činio komisiju koja je vršila selekciju kandidata i na osnovu kojih parametara je selekcija izvršena?
  • Ko su bili ostali kandidati za navedeno radno mjesto?

Želimo vjerovati da je gospodin Ohran zaposlen legalno i u skladu sa procedurama, a ne da bi se osigrala ruka u Gradskom vijeću. Ali, podsjećamo da najveći broj onih koji odlaze iz Bosne i Hercegovine kao razlog za odlazak navode korupciju i nepotizam. SDP Visoko neće tolerisati ovakve pojave jer su upravo one kamen oko vrata budućnosti ove zemlje.

TOP VIJESTI

Više vijesti