‘Sedmice sudske nagodbe’ u svim bh. sudovima

Sudovi u Bosni i Hercegovini pozvali su danas sve zainteresirane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima da iskoriste priliku i u periodu od 6. do 17. novembra svoj predmet riješe sudskom nagodbom.

Stranke koje su zainteresirane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se samostalno, putem svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti sudu ili postupajućem sudiji te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe.

Postupajući sudija će u skladu s prijedlogom i voljom stranaka i odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi nagodbom.

Tokom ove dvije sedmice sudije prvostepenih i drugostepenih sudova u BiH će odvojiti vrijeme od svojih svakodnevnih radnih obaveza i posvetiti se strankama koje žele spor riješiti sudskom nagodbom.

U sudskoj praksi BiH ovaj način mirnog rješavanja je rijedak, ali je ujedno djelotvoran način rješavanja svih vrsta predmeta parničnog i vanparničnog postupka, pogotovo privrednih, ugovornih, radnih i obiteljskih sporova, predmeta male vrijednosti i komunalnih predmeta.

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u ovom periodu u sudovima u BiH će se održavati Sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.

Organiziranjem Sedmice sudske nagodbe želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu u pristupu suda i stranaka rješavanju sporova. Kao prioritet se postavlja brzo i efikasno rješavanje spora, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Kako je napomenuto u saopćenju VSTV, stranke sudsku nagodbu mogu sklopiti svakog radnog dana, neovisno o vremenu održavanja Sedmice sudske nagodbe sudovima.

Sedmice sudske nagodbe se realiziraju u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II koji finansira Vlada Norveške, a implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH zajedno sa sudovima.