Sejdić: Zapošljavanje najveći problem Roma u BiH

Predstavnici “Kali Sara – Romski informativni centar”, udruženja koje zastupa interese Roma na području Bosne i Hercegovine, na današnjem sastanku upoznali su premijera Kantona Sarajevo Fikreta Musića o dinamici implementacije Akcionog plana za rješavnje problema Roma.

Akcioni plan donijelo je Vijeće ministara prije tri godine, a usvojen je nakon što je BiH 2008. godine potpisala pristupnu deklaraciju i pridružila se zemljama jugoistočne i centralne Evrope okupljenim u “Dekadi uključenja Roma 2005. – 2015.”.

Taj plan podrazumijeva programe i sistemske dokumente koji tretiraju rješavanje problema romske populacije u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja, te definira i obaveze svih nivoa vlasti u BiH u njihovom donošenju i implementaciji.

Članica Udruženja “Kali Sara” Sanela Bešić istaknula je danas nedostatak sistemskog pristupa rješavanju pitanja iz ovih oblasti i potrebu izrade strateškog plana i programa implementacije programa Dekade na nivou KS-a.

Postoji dobra saradnja s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kao i zajednički napori uključivanja romske djece u nastavni proces, te saradnja s Ministarstvom stambene politike i Ministarstvom za rad, socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica.

“Strateški dokument na nivou Vlade KS-a, interresorno povezivanje i djelovanje moglo bi poslužiti kao pilot projekt saradnje i s ostalim nivoima vlasti”, naveo je Dervo Sejdić, član Udruženja, saopćeno je iz Pres-službe KS-a.

Ističe da su napravljeni pomaci u oblasti obrazovanja, postojao je i projekt stambenog zbrinjavanja, ali najveći problem ove populacije je zapošljavanje i predlaže da se osigura novac iz evropskih fondova, putem kojeg bi se zapošljavali nezaposleni.

Premijer Musić je istaknuo da će Kanton Sarajevo raditi na ispunjavanju svojih obaveza iz Akcionog plana, nastaviti zajedničke projekte koji se trenutno implementiraju i, nakon analize projekata, programa i finansijskih mogućnosti, ući u sistemsko rješavanje ovih pitanja.

(VisokoIN/Fena)