Servisne informacije: 62 pacijenta primljena u Hitnoj službi Visoko

U protekla 24 sata u Službu hitne pomoći javilo se 62 pacijenta koje su primili dežurni ljekari dr. Safet Prnjavorac i dr. Belma Čustović. Povoljnije biometerološke prilike su pozitivno djelovale na stanovištvo tako da je broj pacijenata u Hitnoj službi znatno smanjen. Niti jedan pacient nije upućen na dalje liječenje.

Vodosnabdjevanje

Vodosnabdjevanje uredno. Planski radovi na KOLEKTORU teku svojim tokom jer su vremenske prilike povoljne.
U toku je sanacija više kvarova i to u zgradi preko puta Općine,u ulici Tabhanska, zatim saniranje prokopa i kvara u ulici Izeta Kurtalića. Detakcija kvarova na primarnim i sekundarnim cjevovodima je u toku. A u pripremnoj fazi je saniranje kvara na regionalnom putu Kiseljak – Visoko (preko puta otkupne stanice KTK)

Kanalizacioni sistem normalno funkcioniše

PAŽNJA: Pozivamo korisnike da izmire svoje obaveze prema JKP “VISOČICA“ jer akcija isključenja neredovnim platišama je u toku.

Pranje ulica ide po planu i programu.
Odvoz smeća

Danas je planiran odvoz za sljedeće ulice: Jalija, Čaršijska, Kožarski most, Kraljevac, Kralja Tvrtka, Podvisoki I, Tabhanska, Sarajevska, Zanatski centar, Ibrahima Hodžića, Franjevačka, Podvisoki II, Moštrina, Varoška, Tekija, Prijeko, Ozrakovići, Jevrejska, Bulaklina, Bijela džamija, Oručeva, Perendina, Šahinovića, Šetalište Tabhana, Arnautovići, G.T.Polje, dio Srhinja, Dubrave, Gračanica, Mulići.

Čišćenje ulica

Čišćenje ulica se obavlja po planu i programu za sljedeće ulice: Jalija, Čaršijska ulica, Podvisoki II, Moštrina, Vroška, Mule Hodžića, Tekija, Prijeko, Ozrakovići, Jevrejska, Bulaklina, Bijela džamija, Oručeva, Perendina, Šahinovića, Ibrahima Hodžića, Franjevačka, Salihbegovića.

(VisokoIN)