Sindikat doktora medicine i stomatologije danas stupa u štrajk

Sindikat doktora medicine i stomatologije u Kantonu Sarajevo za danas je najavio štrajk jer Kantonalna vlada nije ispoštovala odredbe iz Kolektivnog ugovora zaključenog prošle godine, a obustava rada trajat će do ispunjenja zahtjeva, potvrdio je dr. Izet Hočko, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije.

Prema Kolektivnom ugovoru, koeficijente treba povećavati kvartalno do kraja ove budžetske godine.

Dogovoreno je da Sindikat svaka tri mjeseca održi pregovore s Vladom Kantona Sarajevo radi procjene povećanja koeficijenata, u zavisnosti od priliva sredstava u budžet Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ali Vlada, tvrde iz Sindikata, to ne poštuje, prenose mediji.

Sindikat navodi da su pregovori za prvi kvartal ove godine počeli s mjesec i po zakašnjenja, jer se Vlada o inicijativi Sindikata nije na vrijeme odredila.

Pregovori su, umjesto 15 dana, trajali dvostruko duže, a početkom jula podnesena je nova inicijativa za pregovore, što nije donijelo rezultate.

Problem je i u Vladinoj mjeri produženja radnog vremena u domovima zdravlja u Kantonu Sarajevo, koja, kako Sindikat ocjenjuje, nema nikakvog smisla i služi samo za prikupljanje političkih poena.

U Sindikatu navode da će, ukoliko štrajk ne donese pozitivne rezultate, organizirati proteste s kolegama iz drugih dijelova Federacije BiH i pokrenuti krivičnu prijavu protiv nadležnih za urušavanje zdravstvenog sistema kao društvenog javnog dobra.