da block

SIPA nastavila postizati izvanredne rezultate i u 2013. godini

da block

U sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) održana je danas, 22.4.2013. godine, sjednica kolegija direktora SIPA-e, na kojoj su razmatrani postignuti rezultati rada za prvi kvartal 2013. godine. Pored direktora SIPA-e Gorana Zubca, kolegiju su prisustvovali načelnici organizacionih jedinica SIPA-e, te predstavnici ICITAP-a.

Opća je ocjena da su postignuti rezultati u prvom kvartalu tekuće godine na nivou prošlogodišnjih, odnosno bolji u odnosu na prošlogodišnje u dijelu koji se odnosi na operativne aktivnosti nadležnih organizacionih jedinica SIPA-e. U proteklom periodu nadležnim tužilaštvima podnesen je 61 izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima protiv ukupno 209 osoba, od kojih je 176 fizičkih osoba, 22 pravne osobo i 11 NN osoba.

Direktor je čestitao načelnicima organizacionih jedinica za postignute rezultate u proteklom periodu, a najavljeno je da će se uzlazni trend rezultata nastaviti. Poseban akcenat će biti na borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala, te finansijskog kriminala i korupcije, što su i prioriteti rada Agencije.

Direktor Zubac je najavio formiranje radne grupe koja će u predstojećem periodu raditi na stvaranju potrebnih pretpostavki za izgradnju Regionalnog centra za borbu protiv terorizma, čije će sjedište biti u okviru budućeg objekta Jedinice za specijanu podršku.

Na sjednici kolegija, direktor SIPA-e uručio je direktoru ICITAP-a Jamesu Tillmanu reljefni amblem Državne agencije za istrage i zaštitu, najviše priznanje Agencije, i zahvalnicu za značajnu pomoć koju je ICITAP pružio SIPA-i za jačanje njenih kapaciteta od formiranja do danas. Tillman je istakao da on vjeruje u SIPA-u, te da će i dalje podržavati njene napore u borbi protiv svih vidova kriminala, te održanju ugleda koji ima u sigurnosnom sektoru BiH i okruženju.

Direktor Zubac je konstatirao da je SIPA u izvještajnom periodu postigla veoma dobre rezultate u realizaciji poslova i zadataka iz njene nadležnosti, kao vodeća i najjača policijska agencija u BiH i šire, te rekao da će u tom pravcu nastaviti i u predstojećem periodu, s ciljem stvaranja sigurnijeg ambijenta za život svih građana BiH.

(VisokoIN)