Smanjen broj aktivnih kartica, ali raste broj i vrijednost transakcija

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je danas izvještaje „Kartičarstvo u BiH u 2019. godini“ i „Platni sistemi u BiH za 2019. godinu“ prema kojima ukupno 23 komercijalne banke i jedna kartičarska kuća nude usluge kartičnog poslovanja, a struktura brendova koji se nalaze u ponudi se nije mijenjala u odnosu na prethodnu godinu – MasterCard, Visa, American Express i Diners, dok samo tri banke nude jedinu domaću karticu – Bamcard.

Tokom 2019. godine došlo je do smanjenja ukupnog broja aktivnih kartica za 14.742 kartice, te sada imamo ukupno 2.138.604 aktivne kartice. U ukupnoj strukturi aktivnih kartica došlo je do smanjenja broja debitnih i kreditnih kartica, ali je porastao broj izdatih kartica s odgođenim plaćanjem, kaže se u saopćenju CBBiH.

Nastavlja se trend porasta broja i vrijednosti kartičnih transakcija. U 2019. godini izvršene su kartične transakcije u vrijednosti od 11.166.890.301 KM, od čega je većina (70 posto) obavljena putem podizanja novca, 29 posto transakcija je obavljeno putem POS uređaja, a jedan posto plaćanja obavljeno je putem Interneta.

Došlo je do blagog smanjenja vrijednosti pojedinačne transakcije, a istovremeno do porasta broja transakcija, što govori u prilog tome da bh. građani sve više usvajaju bezgotovinsko plaćanje kao preferiranu metodu plaćanja. Sukladno tome, došlo je i do porasta prosječnog godišnjeg prometa po jednoj kartici od 445 KM u odnosu na 2018. godinu, te sada iznosi 5.222 KM.

Ovom povećanju zasigurno doprinosi kontinuiran rad komercijalnih banaka na proširenju infrastrukture za bezgotovinsko plaćanje, te se u 2019. godini povećao broj ATM i POS uređaja za 1.469. Pored uobičajene strukture uređaja koji su dostupni za kartično plaćanje, od ove godine se na bh. tržištu nalaze i 33 ATM uređaja koji, pored ostalih usluga, omogućavaju i plaćanje računa.

U 2019. godini, na ATM i POS uređajima banaka u inostranstvu, vlasnici kartica izdatih u Bosni i Hercegovini realizovali su transakcije u vrijednosti od 595.059.942 KM, dok je karticama izdatim u inostranstvu na ATM i POS uređajima bh. banaka u 2019. godini realizovana vrijednost transakcija 2.542.040.656 KM.

Usluge elektronskog bankarstva u 2019. godini nudile su 22 banke u Bosni i Hercegovini. Izražen je trend povećanja broja klijenata koji koriste ove usluge od 14,6 posto u odnosu na prethodnu godinu. Gledano po strukturi usluge, 57 posto e-bankarstva otpada na mobilno bankarstvo, dok 43 posto na internet bankarstvo.

Kod odlučivanja na tip usluge, pravna lica se uglavnom (96 posto) odlučuju na internet bankarstvo, dok se dvije trećine građana opredijelilo za mobilno bankarstvo. Tokom godine obavljeno je ukupno 24.180.079 transakcija u ukupnom iznosu 91.890.953.437 KM.

Izvještaj o platnim sistemima u BiH u 2019. godini ukazuje na kontinuiran trend porasta broja i vrijednosti transakcija koje se realizuju preko platnih sistema CBBiH žirokliring i BPRV. Kroz platni sistem žirokliringa u 2019. godini je realizovano 42.496.286 transakcija (2018. godine 41.266.770), dok je kroz BPRV u 2019. godini realizovano 1.105.320 transakcija (2018. godine 1.067.256).

Vrijednost transakcija realizovanih kroz platni sistem žirokliringa u 2019. godini je 18.220.558.843 KM (2018. godine 17.276.660.857 KM), dok je vrijednost transakcija realizovanih kroz platni sistem BPRV u 2019. godini iznosila 104.825.511.544 KM (2018. godine 85.393.044.051 KM). Udio broja BPRV transakcija u ukupnim transakcijama u 2019. godini iznosi 2,54 posto, dok je udio u vrijednosti 85,19 posto. Udio žirokliring transakcija u broju ukupnih transakcija iznosi 97,46 posot, a u vrijednosti 14,81 posto.

Prvih deset banaka u platnom prometu učestvovalo je u 2019. godini sa 73,09 posto po broju transakcija, dok je u vrijednosti transakcija učestvovalo sa 78,94 posto.

Kroz sistem klirinškog načina obračuna međunarodnih plaćanja sa Srbijom plasirano je u 2019. godini ukupno 11.931 nalog u vrijednosti 265.096.190 eura. U sistemu je ukupno učestvovalo šest banaka iz BiH.

Počevši od 3. juna 2019. godine Centralna banka BiH je pustila u produkcioni rad dograđeni žirokliring sistem (SEPA ACH). Ovom dogradnjom sistem žirokliringa je usklađen sa SEPA pravilima i time je ostvaren iskorak u pripremi integrisanja platnih sistema u BiH s platnim sistemima u EU.

Počevši od 1. jula 2019. godine, Centralna banka BiH je pustila u produkcioni rad dograđeni Centralni registar kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini, te je isti modernizovan na novoj platformi i ažuriranje podataka je u realnom vremenu, saopćeno je iz Ureda za informisanje CBBiH.