-7.5 C
Visoko
20. Januara 2022.

Sprema li Džindić imenovanje nove Uprave BH Gasa, da li je legalan NO?

SARJEVO, (Patria) – Narušeni odnosi između ministra energije, rudarstva, industrije u Vladi FBiH sa rukovodstvom BH Gasa mogli bi za posljedicu imati štetu po cijelu Bosnu i Hercegovinu i njen gasni sistem.

Još 2016. godine ministar Nermin Džindić tražio je da BH Gas potpiše nezakonit i štetan ugovor sa CGE Engineering Srl iz Italije, a nakon što su čelnici BH Gasa odbili uslijedili su određeni pritisci pa i prijetnje od strane ministra koje traju do danas.
Savjetnik direktora BH Gasa Almir Bečarević je svoja saznanja o tom ugovoru, i sam ugovor, ali i drugim radnjama koje poduzima ministar Džindić uputio na adrese medija, Tužilaštva KS, tužilaca u Tužilaštvu KS.

Jedini cilj koji prozilazi iz ovakvih postupaka ministra Džindića je uništavanje BH Gasa, odnosno prebacivanje poslova na Energoinvest, a u krajnjoj namjeri krije se pokušaj uvođenja određenih kompanija na tržište BiH o čemu već postoje dokazi.

Proteklih mjeseci pokušavala se prebaciti krivica na BH Gas za još uvijek važeći ugovor sa Mađarima (FGSZ), a upravo je Aneks na taj ugovor potpisan uz saglasnost ministra Džindića i Vlade FBiH. Materijal i zaključci usvojeni su na 215. i 219. sjednici Vlade FBiH.

S obzirom da se prešlo na Turski tok, bilo je potrebno raskinuti ugovor, ali Energoinvest kao jedna od strana potpisnica to još uvijek nije učinila. BH Gas tako i dalje plaća fakture Mađarima. Ugovorna kaluzula predviđa isplatu 23 miliona dolara ukoliko bi do raskida ugovora došlo prije isteka ugovora.

Za nekoliko mjeseci direktoru BH Gasa ističe mandat, a Nadzorni odbor u žurbi je da raspiše novi konkurs. Iako je BH Gas poslovao sa višemilionskom dobiti, to je bila „smetnja“ pa je Vlada FBiH oborila izvještaj BH Gasa odnosno Nadzornog odbora kojeg je imenovala.

A na čelu NO je Armin Zukić, koji već pet godina uzima visoku naknadu iako nema potreban certifikat za usavršavanje članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala što je propisano Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala. Za proteklih pet godina Zukić je inkasirao više od 100.000 KM.

I dok direktor BH Gasa Jasmin Salkić pokušava obezbijediti sredstva za Južnu interkonekciju koja je strateški projekat Vlade FBiH ostaje nejasno zašto ministar Džindić od kraja marta Zakon o Južnoj interkonekciji ne šalje u parlamentarnu proceduru. Na sastanku koji je održan u utorak sa predstavnicima USAID-a i Američke ambasade u Vladi FBiH upravo je taj projekat istaknut kao strateški značaj. No, da li je riječ samo o deklarativnoj podršci resornog ministra?

Da ministar Džindić ima i drugih briga kada je riječ o gasnom sistemu u FBiH, pokazuje i nalaz izvještaj vještaka o izgrađenom gasovodu Zenica-Travnik koji nikada nije dobio upotrebnu dozvolu.

Istragu o tome vodi Tužilaštvo KS po prijavi BH Gasa a kojem je to naložila Vlada FBiH. U svom nalazu vještak je naveo da je taj gasovod „opasan po okolinu i ljude“.

Ministar Džindić je dobio taj nalaz, te je tražio od BH Gasa da mirno riješe spor sa izvođačem radova te da gasovod dobije upotrebnu dozvolu.

Izvori Patrije otkrivaju da Džindić nije odustao od uvođenja italijanske firme na tržište gasa u FBiH s kojom i dalje postoje kontakti, u čemu mu smeta BH Gas. Prvi korak je da se sa BH Gasa prebacuju poslovi na Energoinvest što je već započelo.

Unesite komentar