Šta predviđa novi zakon: S prosječnom bh. platom penzija bi iznosila 560 KM

Novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO), koji će se pred federalnim parlamentarcima, i to u hitnoj proceduri, naći iduće sedmice, a nakon što dva puta nije dobio zeleno svjetlo u Domu naroda, izazvao je brojne reakcije.

Mišljenja o ovom zakonu su podijeljena. Dok penzioneri insistiraju na njegovom usvajanju, jer je jedino tako moguće povećanje njihovih primanja, neki od budućih penzionera protive se tome i upozoravaju da bi njihove penzije bile umanjene i do 30 posto!

Na ovom zakonu, koji nije mijenjan 18 godina, intenzivno se radilo dvije godine. Novine se odnose na uvođenje bodovne formule. Za svaku godinu staža s plaćenim doprinosom osiguranik stječe bodove proporcionalno uplaćenom: jedan bod ako je plata bila ista kao i prosječna, dva boda ako je bila dvostruko viša od prosječne, 0,5 ako je bila pola prosječne.

U trenutku odlaska u penziju iznos se utvrđuje tako što se ukupan broj bodova ostvarenih u radnom vijeku množi s vrijednošću općeg boda. Najviši iznos penzije propisan je indirektno kroz godišnji lični koeficijent koji može iznositi najviše pet.

Mehanizam zaštite

– Prosječna plata za godinu je jedan bod, a 40 godina je 40 bodova puta 14 KM, to je 560 KM. Dakle, toliki je iznos starosne penzije s prosječnom platom – pojašnjavaju iz Zavoda.

Prosječna plata u FBiH u septembru je iznosila 850 KM. Osiguranici koji više izdvajaju imat će i više penzije. Osim toga, predviđen je i mehanizam zaštite najugroženijih kategorija kroz tzv. najnižu penziju, i to u dosadašnjem iznosu, koji će i ubuduće biti usklađivan prema rastu potrošačkih cijena.

Zakon predviđa i povećanje penzija. Tako će onima koji su penzionisani do 31. jula 1998. godine biti povećan zakonski iznos penzija za deset posto, a onima koji su prava ostvarili od jula 1998. do 31. decembra 2007. godine za pet posto. Osim toga, vrijednost općeg boda bit će usklađivana prema procentu rasta prosječne bruto plate u FBiH u prethodnoj godini.

Niža primanja ako neko ne želi raditi do 65.

– U odnosu na nedostajuće godine života penzija će se smanjivati. Recimo, ako bi neko u normalnim okolnostima dobio penziju od 560 KM, a ne želi čekati da navrši 65 godina i pritom ima manje od 40 godina staža, a hoće da ide sa 64 godine, onda mu se penzija umanjuje za četiri posto, a to je neke 24 KM. Ako hoće sa 63 godine u penziju, odbit će mu se od penzije osam posto – pojašnjavaju iz Zavoda, navodeći da se na ovaj način pokušavaju izboriti s problemom prijevremenog penzionisanja.

Za starosnu penziju treba 15 godina osiguranja

Kako je predviđeno novim zakonom, pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža, ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. Predviđen je prijelazni period u kojem osiguranici mogu ostvariti pravo na starosnu penziju i prije uvjeta propisanih ovim zakonom. Tako osiguranik ima pravo na starosnu penziju i kada navrši 40 godina penzijskog staža i najmanje 62 godine života.