Studenti neće plaćati veće školarine!

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu i Udruženje studenata Medicinskog fakulteta na sastanku održanom 24.augusta ove godine donijeli su odluku o obustavi uplata upisnina od 300, 800 i 6.000 KM na Medicinskom fakultetu, zbog sumnje u ispravnost procedure pri donošenju Odluke Vlade KS kojom su upisnine povećane.

Cijeli slučaj je predat nadležnoj kantonalnoj inspekciji za visoko obrazovanje i nadležnom Ministarstvu i u vezi s tim pozivaju sve studente Medicinskog fakulteta da do rezultata i nalaza nadležnog inspektora ne vrše uplate za upisnine prilikom upisa u narednu školsku godinu.

U saopćenju se navodi da je vrlo važno da se svi studenti Medicinskog fakulteta udruže, solidarišu i bojkotuju uplate upisnina do konačne odluke Vlade KS.

“Samo udruženi i složni možemo riješiti ovaj problem, jer naša najveća snaga je u zajedništvu i masi. Na nama je da li ćemo biti masa bez glasa ili ćemo biti aktivna i dostojanstvena društvena grupa koja ima prava i odgovornosti i koja će se boriti da svoja prava ostvari”, kaže se u saopćenju.

Podsjećanja radi, na zahtjev Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 26.07.2012. donijela odluku o povećanju cijene školarine i drugih troškova i to:

Prijemni ispit 40 KM – 100 KM

Upisnina redovni studenti 100 KM – 300 KM

Obnova godine 200 KM – 800 KM

Prijava magistarskog rada 300 KM

Odbrana magistarskog rada 300 KM

Školarina samofinansirajući studenti 3.000 KM – 6.000 KM

“Kao legitimni predstavnici svih studenata UNSA, a ujedno i studenata Medicinskog fakulteta, ovu Odluku Vlade Kantona Sarajevo smatramo neprihvatljivom i nemoralnom za sve studente i njihove porodice”, stoji u saopćenju Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

(VisokoIN)