da block

Sud BiH da ne izuzima predmete entitetskih sudova

da block

Delegacija Republike Srpske će u nastavaku strukturalnog dijaloga, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o reformi pravosuđa, koji će se održati, 8. i 9. aprila u Brčko Distriktu, tražiti preciznije definiranje nadležnosti Suda BiH te da ne izuzima predmete iz nadležnosti entitetskih sudova.

RS će tražiti i donošenje izmjena Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, odnosno da se podijeli sudsko i tužilačko vijeće, kao i da izbor i imenovanje glavnih tužilaca vrše i entitetska parlamentrana tijela, kazala je danas ministrica pravde RS-a Gorana Zlatković.

Navela je da RS ima usaglašene i jasne stavove šta će tražiti na sastanku strukturalnog dijaloga, ali da to nije slučaj ostalih strana u BiH.

‘Imamo osjećaj da ostali učesnici strukturalnog dijaloga nemaju jasan stav i da na sastanak strukturalnog dijaloga o pravosuđu BIH idu bez jasnog stava’ – ustvrdila je ona, nakon sastanka delegacije RS-a koja će učestvovati u narednoj rundi strukturalnog dijala.

Zlatković kaže da će delegacija RS biti i protiv retroaktivne primjene Krivičnog zakona BiH u predmetima ratnih zločina.

Savjetnik ministra prade RS-a Nikola Kovačević potvrdio je da će u nastavku strukturalnog dijaloga biti riječi i o formiranju višeg, odnosno apelacionog suda BiH te sprovođenju strategije za procesuiranje ratnih zločina, kao i proširenoj krivičnoj nadležnosti Suda BiH i jednakosti građana pred sudom.

(VisokoIN)