Sud BiH: Netačni navodi da se uvodi cenzura

Sud BiH demantovao je danas navode da se izmjenama Pravilnika o pristupu informacijama pod kontrolom Suda uvodi cenzura ili uskraćuje pristup informacijama suprotno Zakonu o slobodi pristupa informacijama.

“Izmjene i dopune Pravilnika predstavljaju ispunjenje obaveza propisanih Zakonom o zaštiti ličnih podataka, te postupanje Suda u skladu sa mišljenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka i preporukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH”, navodi se u saopštenju Suda.

Iz Suda demanutuju navode prema kojima se snimci sa suđenja ograničavaju na trajanje od 10 minuta i objašnjavaju da se u roku od 15 dana, što je opšti rok za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji, može tražiti i dobiti kompletan snimak suđenja nakon obaveznog uklanjanja zaštićenih podataka.

Još se navodi da je Sud, prepoznajući važnost medija i pravovremenog izvještavanja, pravilnikom predvidio izuzetak u pogledu medija propisujući skraćeni postupak i mogućnost izdavanja snimka istog dana, s tim da je moguće dobiti samo snimak u trajanju od 10 minuta.

Svi podaci i obavještenja Suda BiH koji se odnose na tok postupka biće objavljivani kao i do sada, dok će presude koje se postavljaju na internet stranicu Suda biti anonimizovane.

“Anonimizacija će se provoditi tako da se uspostavi ravnoteža između dva suprostavljena prava, koja su zaštićena odgovarajućim zakonima i međunarodnim konvencijama. To su, s jedne strane, pravo javnosti da ima pristup informacijama kojima raspolažu institucije, a sa druge strane, pravo pojedinca na privatnost i na zaštitu ličnih podataka. Nijedno od ova dva prava nije apsolutno i oba podliježu ograničenjima jasno predviđenim zakonom”, pojašnjavaju iz Suda.

U saopštenju se navodi da su pojedini mediji izveli potpuno pogrešan zaključak prema kojem Sud BiH osmišljava koncepciju i sadržaj emisija i privileguje pojedine elektronske medije.

“Pravilnikom je Sud samo dao mogućnost svojim odjeljenjima da učestvuju u osmišljavanju koncepcije i sadržaja emisija i to samo ukoliko postoji interes javnog RTV servisa da u saradnji sa Sudom realizuje ovakve emisije”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se ukazuje i na proaktivni pristup Suda BiH u informisanju javnosti, “kakav nemaju drugi sudovi u BiH ili u regiji”.

“Sud će i dalje izdavati redovna saopštenja za medije, građani i predstavnici medija i dalje mogu prisustvovati svim ročištima koja nisu zatvorena za javnost, a zadržana je i mogućnost postavljanja audio zapisa sa suđenja na internet stranicu Suda kako bi se izbjegla procedura podnošenja zahtjeva za izdavanjem snimaka sa ročišta za koja postoji zanimanje javnosti”, navodi se u saopštenju.

(VisokoIN)