Suspendovana dekanesa Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Donesena je Odluka o suspenziji vršioca dužnosti dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Amela Kulenović.

“U skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu je, 21. novembra 2017. godine donio odluku kojom se prof. dr. Amela Kulenović suspendira sa dužnosti v.d. dekana Medicinskog fakulteta zbog nezakonitog i nesavjesnog izvršavanja svojih obaveza utvrđenih Zakonom, Statutom i Rješenjem o imenovanju. Prof. dr. Amela Kulenović suspendira se danom donošenja ove odluke, odnosno od 21. novembra 2017. godine”, piše u saopćenju Univerziteta u Sarajevu.

U Odluci se navodi da prof. dr. Amela Kulenović, v.d. dekana Medicinskog fakulteta, u toku izvršavanja dužnosti nije izvršavala zadatke utvrđene Zakonom, Statutom i Rješenjem o imenovanju, odnosno da je propustila da u Zakonskom roku provede proceduru za izbor dekana Medicinskog fakulteta. Također, nije izvršila usklađivanje Poslovnika o radu Vijeća Medicinskog fakulteta sa Zakonom o visokom obrazovanju, koji je stupio na snagu 1. septembra 2017. godine, te s tim u vezi nije osigurala redovno održavanje sjednica Vijeća i time je dovela u pitanje normalan rad i funkcionisanje Medicinskog fakulteta, što je za posljedicu proizvelo nanošenje štete ugledu Medicinskog fakulteta, odnosno Univerziteta u Sarajevu.

U Odluci se, također, navodi da je prof. dr. Amela Kulenović prekoračila ovlaštenja v.d. dekana i samostalno, bez odluke Vijeća Medicinskog fakulteta, donijela odluku o poništenju konkursa za izbor dekana Medicinskog fakulteta i raspisala novi konkurs za izbor, što je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom.

Rektor prof. dr. Rifat Škrijelj je danas, sa prorektorima: prof. dr. Aidom Hodžić, prof. dr. Izetom Rađom, prof. dr. Aleksandrom Nikolić i prof. dr. Maidom Čohodar Husić, generalnim sekretarom Suvadom Konakovićem, šefom Službe za pravne poslove Kenanom Filipovićem, šefom Službe za umjetnost, kulturu i sport Adelom Alagić-Đorđević, posjetio Medicinski fakultet gdje se susreo sa prof. dr. Amelom Kulenović i tom prilikom je obavijestio o donesenoj odluci, koja je zvanično i predana na protokol Medicinskog fakulteta.
Sastanku su prisustvovali i prodekani Medicinskog fakulteta prof. dr. Mirsad Dorić i prof. dr. Emina Kiseljaković, te uz saglasnost Rektora i šefovi katedri Medicinskog fakulteta.

Na sastanku je razgovarano o modalitetima koji bi osigurali uspješnije funkcionisanje tijela Medicinskog fakulteta. Dogovorena je dinamika i način organiziranja sjednice Vijeća Fakulteta u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu vijeća, te je također dogovoreno da će o poduzetim koracima biti obaviješten Rektor Univerziteta u Sarajevu.

Zbog daljnjeg funkcioniranja Fakulteta naglašeno je da Benjamin Vojniković ne može ostati na poziciji sekretara Medicinskog fakulteta, te je zatraženo da se na to mjesto imenuje diplomirani pravnik, kako ubuduće ne bi dolazilo do sličnih propusta, objavljeno je na unsa.ba.