Svetlana Cenić: Da se javnim novcem bolje upravlja, bolje bi se živjelo

„Javni novac – odakle dolazi i kuda ide“, bila je tema tribine na kojoj je danas u Sarajevu govorila ekspertica za javne finansije Svetlana Cenić.

Jednostavan odgovor na to pitanje, po njenim riječima, bio bi da da niko ne pita kuda idu pare, pa zato idu i tamo gdje ne treba.

„Para ima i loše su raspoređene. I sa ovakvim sredstvima kakva su sada, mnogo bi se bolje živjelo da se njima bolje upravlja“, kazala je Cenić.

Nažalost, vlast skreće pažnju građana na sasvim druge teme, upravo zato da ne postavljaju pitanja koja se odnose na javni novac.

„Građani su upali u tu mašineriju i rijetko ko zaista i pita šta se dešava sa tim novcem“, dodala je Cenić.

Ona je kazala da indirektni porezi predstavljaju ogroman dio sredstava organa vlasti ispod entitetskog nivoa čineći i do 70 posto kantonalnih i 21 posto opštinskih prihoda. Kad je riječ o javnim prihodima, najviše se govori o indirektnim porezima i novcu koji će treba doći od carina. Međutim, kazala je Cenić, postavlja se pitanje zašto ta sredstva ne bi došla iz dodate vrijednosti stvorene na domaćem terenu.

Cenić je ukazala i na problem raspodjele javnog novca u kojoj opštine dobiju mnogo manje nego kanton, a u opštini građani ostavaruju svoja prava i potrebe.

„Propusti su i u načinima kako se raspoređuje – pa se vidi po budžetima koje se kategorije redovno kupuju kao glasači i oni koji će glasati za budžet i gdje se pravi ta trgovina, umjesto da se ide na stavke koje će omogućiti bolji život“, kazala je Cenić.

Cilj je, po njenim riječima, da se građanima najprije objasni kako funkcioniše sistem, kakva je raspodjela, odnosno da se građani i sami zainteresuju kada se donose ti budžeti i kuda javni novac zapravo ide.

„Novac iz budžeta se lako troši, kao da je pao s neba, kao da to nije nečiji rad i trud i u krajnojoj liniji, kao da će to uvijek tako biti“, kazala je Cenić.

Velike svote iz budžeta odlaze na plate, administraciju koja ne daje takve usluge stanovništvu, a vrlo malo na neka kapitalna dobra koja će poboljšati život stanovnika.

„Počinjemo uvijek od građana koji trebaju da se zainteresuju za javni novac. Ako nema pritiska građana i pitanja niko neće ni reagovati i ići će dalje kao i dosad“, kazala je Cenić.

Tribina je održana u organizaciji Fondacije CPI – Centra za zastupanje građanskih interesa i Sarajevskog otvorenog centra.

(VisokoIN/Fena)