da block

Tači: Kosovo treba da dobije status kandidata za članstvo u EU

da block

Kosovo treba da dobije status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači.

Tači je istakao da posvećenost Kosova reformama, regionalnoj saradnji, dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom s jedne, te potvrda evropskih institucija da sve zemlje zapadnog Balkana imaju budućnost u EU s druge strane, trebaju da se krunišu važnim korakom u evropskim integracijama Kosova, odnosno da Kosovo dobije status zemlje kandidata za članstvo.

“Kosovo ima potrebu da ima jasan evropski put i da se ravnopravno tretira u odnosu na ostale zemlje regije. Bez obzira koliko to može biti komplikovano za EU, u nedostatku jasne perspektive, sve drugo može da donese komplikacije i posljedice ne samo za Kosovu, već i cijeli region”, dodao je on.

Predsjednik Kosova je pozvao insititucije da bez gubljenja vremena treba da uzmu u obzir sadržaj i nalaze Izvještaja o progresu, kako bi se bavili problemima i izazovima koji su predstavjeni.

“Pozdravljam činjenicu da je izvještaj imao pozitivan pristup procesu kriterijuma za liberalizaciju viza. Zato smatram hitnim pitanjem da se ovaj proces od strane EU što prije okonča, jer su građani Kosova umorni od mnogobrojnih izvještaja“, rekao je predsjednik Kosova.

Šefica kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova, predstavljajući Izvještaj o napretku, Evropske komisije o Kosovu, istakla je da je postignut mali napredak u nekim oblastima, ali da nije bilo napretka u oblastima obrazovanja, životne sredine i klimatskih promjena.

Ona je istakla da je EK uznemirena nastavkom politizacije javne admnistracije, nedostatkom napretka u pitanjima očuvanja životne sredine, obrazovanja, povećanja zaposlenosti i proširene korupcije.