Tito je svojevremeno tvrdio: Bosna će biti Bosna! (VIDEO)

Pošto je Bosna bila kamen spoticanja između Srba i Hrvata, rekoh nećete ni jedni, ni drugi, nego će Bosna biti Bosna, govorio je svojevremeno Josip Broz Tito.

– To smo mi riješili kada smo počeli da vodimo oslobodilački rat, imali smo tu namjeru. Jer tu do neke podjele apsolutno nije imalo smisla. Išli smo postepeno. Napravili smo federaciju. Kada može Hrvatska, neka bude Hrvatska, Srbija – Srbija, Crna Gora – Crna Gora, Makedonija – Makedonija, Slovenija – Slovenija. Pa neka bude i Bosna, bez obzira što to nije jedna nacija – pričao je Tito.

Prema njegovim riječima, Bosna je bila oblik jedne prave socijalističke tvorevine, ali nije bila zasnovana na nacionalnoj osnovi.

Dokaz njegovih riječi je snimak koji se nedavno pojavio na YouTubeu.