da block

U BiH 62.140 blokiranih računa firmi

da block

Prema izvještaju Centralne banke BiH na dan 3. maja ukupan broj blokiranih računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini je 62.140 i za 633 nova blokirana računa je veći u odnosu na prethodni izvještajni period.

U posljednjem izvještajnom mjesecu 37.953 firme su imale barem po jedan blokirani račun. Tako se i dalje, od novembra prošle godine kada je objavljen prvi izvještaj o blokiranim računima poslovnih subjekata, nastavlja trend povećanja broja blokiranih računa koje firme imaju otvorene u komercijalnim bankama na prostorima BiH.

Podatke o blokadi računa Centralnoj banci BiH dostavljaju komercijalne banke koje posluju u BiH – njih 10- u RS-u i 18 u FBiH. Odluku o javnom objavljivanju podataka blokiranih računa poslovnih subjekata donijelo je Upravno vijeće CBBH u oktobru prošle godine.

Podaci se kontinuirano ažuriraju, a dostupni su na web stranici CBBH.

(VisokoIN)