da block

U BiH internet koristi više od dva miliona ljudi!

da block

U Bosni i Hercegovini ima 2.113.100 korisnika interneta, podaci su Regulatorne agencije za komunikacije, koji su urađeni zaključno sa 31. decembrom 2012. godine. Analiza je pokazala da je broj internet korisnika u odnosu na 2011. godinu povećan za 5,7 posto.

Krajem 2012. godine, u BiH su ukupno djelovala 75 davaoca Internet usluga, dok je, naprimjer, 2004. godine bilo svega 42. Povećanjem broja davaoca internet usluga raste i broj korisnika interneta u BiH.

I dalje je u našoj zemlji prisutan dial-up pristup internetu, no svakako prednjače ADSL i kablovski pristup.

Prema podacima, RAK-a nastavljen je trend rasta broja širokopojasnih pretplatnika, odnosno ima ih 84,70 posto od ukupnog broja internet pretplatnika.

U 2012. godini bilo je 84.314 korisnika interneta sa dial-up pristupom, 62.621 sa bežičnim pristupom, 124.750 korisnika koji imaju kablovski pristup i 277.295 korisnika sa ADSL pristupom internetu

Posmatrano u odnosu na 2011. godinu, ostvaren je porast pretplatnika ADSL pristupa za 12 posto, kablovskog pristupa devet posto, dok je broj FWA priključaka smanjen za pet posto.

U toku 2012. godine došlo je do značajnoj unaprjeđenja ponude usluga prenosa podataka, prije svega kod pružanja ADSL usluga, te je povećana pristupna brzina, uvedeni su novi paketi namijenjeni različitim kategorijama korisnika i snižene su cijene za postojeće pakete

No i pored porasta broja korisnika na tržištu širokopojasnog pristupa Internetu, Bosna i Hercegovina obzirom na penetraciju od 11,20 posto spada u grupu slabije razvijenih zemalja regije i znatno je ispod prosjeka EU 27 gdje je na kraju 2011. godine penetracija iznosila 27,70 posto, navedeno je u izvještaju RAK-a.

(VisokoIN)