da block

U FBiH rade stranci iz više od 70 zemalja, raste broj izdatih radnih dozvola

da block

Iako mnogi građani BiH žele da posao pronađu u zemljama Evropske unije, u našoj zemlji prisutan je i određen broj stranih državljana koji su tu pronašli posao.

Tako su u 2017. u FBiH izdate 1.742 radne dozvole od čega najviše državljanima Turske i to 331 radna dozvola. Slijede državljani Srbije sa izdatih 227 dozvola, državljani Hrvatske (131), Kuvajta (109), Sirije (97), Egipta (88), UAE (70), Saudijske Arabije (65) i tako dalje.

Od ukupnog broja izdatih radnih dozvola, 1.516 je izdato muškarcima a 226 ženama dok je najveći broj radnih dozvola izdat u Kantonu Sarajevo i to 1.059 (60,79 posto).

Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba regulirano je da je Federalni zavod za zapošljavanje (FZZ) nadležan za odobravanje zapošljavanja stranih državljana i osoba bez državljanstva na prijedlog kantonalnih službi za zapošljavanje.

Tokom 2017, broj izdatih radnih dozvola veći je za 124 u odnosu na 2016. Radne dozvole uglavnom su izdate stranim državljanima koji su osnivači firmi u FBiH ili su u njima lica ovlaštena za zastupanje subjekta upisa u unutrašnjem i vanjskom prometu, direktori i izvršni direktori. Prema podacima FZZ-a, najviše radnih dozvola izdato je za rad u oblasti trgovine, prerađivačke industrije, poslovanja nekretninama, obrazovanja i ostalih uslužnih djelatnosti. U 2017. su odbijena samo četiri zahtjeva za izdavanje radnih dozvola stranim državljanima, a od 1.742 strana državljana kojima je izdata radna dozvola iz više od 70 država, 819 je VSS, 65 VŠS, 11 VKV, 506 SSS, 81 KV, 82 PL, 184 je NK i 3 NSS.

Razlog izdavanja radnih dozvola strancima sa nižim stepenom obrazovanja i kvalifikacije jeste to što za strance koji su dozvolu dobili kao osnivači ili direktori firmi, stručna sprema nije od utjecaja za izdavanje radne dozvole, niti se vrši provjera da li na evidenciji nezaposlenih ima osoba koje ispunjavaju uvjete poslodavca. Više podataka o procedurama izdavanja radnih dozvola nalazi se u državnom Zakonu o strancima.