U FBiH uskoro Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Nacrt federalnog Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom prezentiran je danas u Sarajevu, a cilj tog dokumenta je omogućiti bračnim i vanbračnim parovima, koji nisu u mogućnosti dobiti potomstvo prirodnim putem, da zasnuju porodicu, odnosno dobiju potomstvo.

Biomedicinski potpomognuta oplodnja (MPO) je kontrolirani postupak oplodnje žene u skladu sa savremenim standardima medicinske nauke i prakse različit od spolnog odnosa.

Može biti homologna (medicinska oplodnja pri kojoj se koriste vlastite spolne stanice bračnih partnera) i heterologna (medicinska oplodnja pri kojoj se koriste vlastite spolne stanice jednog bračnog partnera i spolne stanice darivatelja).

Surogat majčinstvo kao oblik MPO, Nacrtom zakona, nije dozvoljeno.

Pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera pojasnila je danas novinarima da je, spomenutim zakonom, biomedicinski potpomognuta oplodnja dopuštena samo u cilju da se dođe do rođenja djeteta.

Ističe da, prema tom dokumentu, pravo na postupke MPO imaju punoljetni, poslovno sposobni muškarac i žena koji žive u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, starosne dobi i u psihosocijalnom stanju na osnovu kojeg se može očekivati da će biti u mogućnosti obavljati roditeljsku dužnost, podizanje, odgoj i osposobljavanje djeteta za samostalan život i osigurati uvjete za pravilan i potpun razvoj djeteta.

Taj zakon odnosi se i na one koji ne mogu drugim postupcima biti izliječeni od neplodnosti, kao i u slučaju kad se tim postupkom može spriječiti prijenos teške nasljedne bolesti na dijete.

‘Navedeno je i ograničenje koje navodi da je žena u starosnoj dobi primjerenoj za rađanje ali nije definirana starosna dob jer je to nešto što se pomjera, u kontekstu mogućnosti rađanja, a rađanje ovisi i o njenom psihofizičkom zdravlju’ – kazala je.

Sredstva za liječenje primjenom postupaka MPO-a i naknada troškova u vezi s tim postupkom liječenja osiguravaju se u skladu s propisima iz zdravstvenog osiguranja.

U vezi s tim, predviđena su dva pokušaja MPO-a na teret zdravstvenog osiguranja, za žene do 37 godina.

Postupke MPO-a moći će obavljati samo one zdravstvene ustanove koje, u skladu s odredbama tog zakona, dobiju odobrenje Federalnog ministarstva zdravstva, a unutar svake ustanove koja dobije to odobrenje bit će formirano stručno savjetodavno tijelo.

Za homolognu oplodnju preporuku daje ginekolog i eventualno genetičar. Heterologna oplodnja radit će se samo u javnim ustanovama, a prijedlog daje stručni tim (ginekolog, embriolog, genetičar, pravnik, psiholog, psihijatar). Na njihov prijedlog i uz zahtjev bračnog para, komisija pri Federalnom ministarstvu, daje konačno odobrenje za postupak heterologne oplodnje.

Doktorica Bera kaže da su u izradi zakona uzeti u obzir i stavovi vjerskih zajednica na način da se svakom ostavlja mogućnost izbora, da uđe ili ne u taj postupak u skadu sa svojim svjetonazorom. Predstavnici svih religijskih zajednica pozvani su i na završnu javnu raspravu koja će biti održana uskoro.

Za predsjednika Ekspertne radne grupe koja je radila na izradi stručnih smjernica Nacrta zakona Senada Mehmedbašića taj zakon je moderan i koristan kako za parove tako i za struku.

O njegovom značaju, kaže, govori i podatak da je BiH jedina država u Evropi koja nema zakon o vantjelesnoj oplodnji.

‘Zakon je predvidio stroge kontrole. To je jako važno’ – kazao je on.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije neplodnost je bolest reproduktivnog sustava s izostankom kliničke trudnoće nakon 12 ili više mjeseci redovitih nezaštićenih odnosa.

Doktor Mehmedbašić kaže da država takvim osobama treba omogućiti liječenje te da bi to trebalo da bude jak adut na raspravi i prilikom usvajanja spomenutog zakona.

Statistika pokazuje da kod nas oko 15 posto populacije ima potrebe za vantjelesnom oplodnjom, a u BiH se uradi 200 do 300 postupaka godišnje. Cijena ukupnog tretmana je 3.000 do 3.500 KM.

Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom usvojen je na Vladi FBiH prošle godine u maju. Nakon zaključaka oba doma Federalnog parlamenta upućen je na javnu raspravu u svim kantonima. Završna rasprava planirana je za 7. novembar u zgradi Parlamenta FBiH u Sarajevu.

Nakon razmatranja svih prijedloga i sugestija, Ministarstvo zdravstva FBiH će konačan prijedlog uputiti na usvajanje Vladi i Parlamentu.

(VisokoIN/Fena)

Više vijesti