da block

U kojoj zemlji je najbolje biti penzioner?

da block

Zemlja najbolja za život penzionera je Norveška, zatim Švicarska, a na trećem mjestu je Luksemburg, na osnovu liste koju je sastavila francuske banke Natixis Global Management.

Na ovoj listi našlo se 150 zemalja, a rangiranje je izvršeno na osnovu kvaliteta zdravstvene zaštite, finasijske situacije i kvaliteta života starije populacije.

Međutim, prilikom sastavljanja liste nije se vodilo računa o broju sunčanih dana, niti o lokalnoj kuhinji, što nije zanemarljivo kad je riječ o izboru idealne zemlje za život penzionera.

Na četvrtoj poziciji našla se Švedska, petoj Austrija, šestoj Finska.

Holandija je na sedmom mjestu, zatim slijede Danska, Njemačka i Francuska.

Australija je na jedanaestom mjestu a slijede Izrael, Kanada, Belgija i Japan.

Slovenija je na šesnaestoj poziciji, a iza nje su Češka, Slovačka, SAD i Velika Britanija.

(VisokoIN)