U padu industrijska proizvodnja u ZDK

Ukupna industrijska proizvodnja u Zeničko-dobojskom kantonu u periodu januar – juni 2012. godine u odnosu na isti period 2011. godine manja je za 10,7%, dok je u Federaciji BiH manja za 6%. Stanje privrede Zeničko-dobojskog kantona, nažalost od desetog mjeseca 2011. godine kontinuirano se pogoršava – konstatovao je Upravni odbor Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona sagledavajući stanje u privredi u prvom polugodištu 2012..

Ukupna vanjskotrgovinska razmjena u Kantonu u oba pravca (izvoz+uvoz) manja je za 0,1% nego u istom periodu 2011. godine. Ipak, ZDK je zadržao lidersku poziciju u izvozu u Federaciji BiH i čini cca 29% ukupnog izvoza Federacije BiH, odnosno 19,42% izvoza BiH. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 108,2%.

– Broj zaposlenih u ZDK umanjen je za 2,5% u odnosu na mjesečni prosjek u 2011. godini. Nezaposlenost je povećana za 0,7% u odnosu na isti mjesec 2011. godine. Broj od 52.965 zaposlenih u privredi Zeničko-dobojskog kantona finansira 57.526 penzionera, preko 30.000 korisnika raznih socijalnih davanja, za 48.000 nezaposlenih u ZDK uplaćuju se socijalno i zdravstveno osiguranje kao i plate za cca 8.250 budžetskih korisnika, a također participira u punjenju budžeta općina Federacije BiH i BiH, što je ekonomski neodrživo – konstatovao je UO PK ZDK.

Takođe je konstatovano da ZDK i dalje ima nižu prosječnu plaću u odnosu na sve ostale kantone u Federaciji BiH, izuzev Srednjobosanskog i Posavskog kantona.

Rješenja za prevazilaženje barijera za poslovanje privrede, članovi Upravnog odbora Privredne komore ZDK nedavno su tražili na zajedničkoj sjednici s Vladom ZDK. Saglasili su se da je prioritetno neophodno donijeti izmjene kolektivnog ugovora, Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, Zakona o javnim nabavkama FBiH, smanjiti poreze i doprinose na plaće, unaprijediti rad inspekcija na sprečavanju nelegalnog rada, olakšati formirati preduzeća te donijeti mjere zaštite domaće proizvodnje.

(VisokoIN)