da block

U ponedjeljak Izvještajna skupština UDNRP-a Visoko

da block

XI Izvještajna skupština Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Visoko održat će se u ponedeljak, 18.03.2013. godine, u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 13:00 sati.

(VisokoIN)