da block

U TE “Kakanj” puštanje u rad Bloka 6

da block

U Termoelektrani „Kakanj“ sutra će zvanično biti pušten u rad revitalizirani Blok 6 snage 110 MW. Vrijednost investicije je 94,4 miliona KM, a riječ je o vlastitim sredstvima Elektroprivrede BiH i ujedno najvećoj investiciji u Federaciji BiH u 2011.godini.

Puštanju u rad Bloka 6 prisustvovat će Nermin Nikšić, premijer FBiH, Erdal Trhulj, federalni ministar energije, rudarstva i industrije ,Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH (JPEPBiH) i članovi Uprave Revitalizacija Bloka 6 Termoelektrane ¨Kakanj”.

Radni vijek Bloka 6, koji je prethodno bio u funkciji 35 godina, produžen je na ovaj način za dodatnih 15 godina, čime je poboljšana pogonska spremnost, povećan stepen korisnog djelovanja i smanjena emisija polutanata.

Ulazak u pogon Bloka 6 omogućit će JP Elektroprivreda BiH povećanje proizvodnje električne energije za dodatnih 600 miliona kWh električne energije godišnje, a rudnicima za ovu proizvodnju, na godišnjem nivou, isporuku više od 500 hiljada tona uglja, saopćeno je iz JP EPBiH.

U toku realizacije projekta povremeno ili tokom cijelog procesa rada bilo je angažirano oko 3.500 radnika, a indirektno više od 7.000 radnika na projektovanju, izradi opreme, transportu, špediterskim uslugama, carinskim i drugim administrativnim poslovima.

Uz inozemne kompanije, u realizaciji projekta učestvovala je 61 kompanija iz BiH.

Na svečanosti puštanja u rad revitaliziranog Bloka 6 Termoelektrane “Kakanj” bit će prezentirani poslovni rezultati koje je Uprava JP EPBiH ostvarila u proteklih godinu dana.

(VisokoIN)