U Visoko stigle medalje sa Svjetskog prvenstva

Svjetsko Fudokan prvenstvo u Cluju (Rumunija) održano je od 2. do 5. novembra 2017. godine. Reprezentaciju BiH (Tradicionalna karate – do Asocijacija u BiH) činili su, između ostalih, karatisti i visočkih klubova KK “Visoko” i KK “Seiken”.

Rezultati Visočana :

1. Elma Podojak kihon 3. mjesto
2. Senahid Bulut kategorija +80 kg 3. mjesto
3. Senahid Bulut apsolutna kategorija U 21 3. mjesto
4. Tim seniori borbe: Sanid Merzić, Igor Grbić, Senahid Bulut i Ajdinović Hilmija 3. mjesto
5. Ajdinović Hilmija – 67 kg 3. mjesto

Tim kadeti: Ivković Harun, Kamerić Harun i Abdulahović Armel 1. mjesto