U ZDK 67.570 nezaposlenih osoba

Prema podacima Službe sa zapošljavanje FZZZ, u FBiH je najviše nezaposlenih diplomaca sa završenim ekonomskim i pravnim fakultetom, iako neki tvrde da se upravo oni veoma lako zaposle, jer svaka firma treba neke od njih!

Najviše se traži srednja stručna sprema ili ili zvanja poput zavarivača, rukovoritelja mašinama, ali je velika potražnja i u IT sektoru. U tom sektoru nije važna ni struka, samo dobro znanje i baratanje materijom.

U ZDK je, zaključno sa aprilom, 67.570 nezaposlenih osoba, čak 3.442 visokoobrazovanih , a sa VŠS su 334 osobe na birou.

U maju je ukupno u ZDK 66917 nezaposlenih, od čega je 3376 sa visokim obrazovanjem, a 333 sa VŠS. Najviše je pravnika (385) pa profesora i ekonomista, a ima i magistara.

Problem je uglavnom činjenica da se mladi odlučuju na fakultet, čak i kad struka nije tražena, ili na nagovor roditelja ili zbog vlastite želje za obrazovanjem, a ne razmišljaju šta će kada steknu diplomu.

U FBiH je u aprilu bilo nezaposleno ukupno 26.370 osoba s visokom stručnom spremom. Najviše je ekonomista, čak 4.041, te pravnika 3.552, ali ima i puno profesora, pogotovo jezika, kao engleski, bosanski i slično, ali se upisna politika u visokoškolskim ustanovama ne mijenja.

Zbog svega bi bilo najbolje kada bi se upisna politika na fakultetima kreirala zajedno sa službama za zapošljavanje, jer oni najbolje poznaju potrebe tržišta rada. Ali i hiperprodukcija visoko obrazovanog kadra mora prestati ili će baš oni zatrpati biroe.

Jednako tako je važno i ohrabriti mlade ljude da se usmjeravaju na zanimanja u kojima vrlo lako mogu pronaći posao, a za njih ne trebaju završiti fakultete.

Imati diplomu koja visi na zidu a biti bez posla nema nikakvog smisla, pogotovo ako se i sa srednjom školom mogu naći dobro plaćeni poslovi.