Ukinuti svi uvjetni predmeti na svim fakultetima i akademijama UNSA

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu (SPUS) saopćio je da je, nakon velikog napora i truda koji je uložio njihov tim, Senat Univerziteta u Sarajevu, uz podršku Rektora, donio jednoglasnu Odluku kojom se ukidaju svi uvjetni predmeti na svim fakultetima i akademijama UNSA.

Navode da Odluka na snagu stupa odmah i ostaje na snazi dok Pravila studiranja ne budu usklađena sa Zakonom o visokom obrazovanju KS.

Također, Senat UNSA donio je Zaključak kojim se studentima koji su prijavili završni rad ili završni ispit na prvi ciklus studija do 5. oktobra 2017. dozvoljava naknadno dostavljanje dopune dokumentacije, pod uvjetom da su ranije predali nepotpunu prijavu za upis na drugi ciklus studija.

– Nastava na UNSA počinje 2. oktobra na fakultetima koji su stekli uvjete, te će tada na svim fakultetima biti izvršen prijem brucoša, dok će nastava na ostalim fakultetima početi 9. oktobra, saopćeno je iz SPUS-a.