Uključiti sve aktere društva u borbu protiv zloupotrebe droga

Podijeli na Facebooku Tweet Google+ LinkedIn

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Prijedlog državne strategije nadzora nad opojnim drogama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini za period 2018. – 2023. godina, koja je usaglašena s međunarodnim propisima u ovoj oblasti.

Na ovaj način Vijeće ministara BiH potvrđuje namjeru da država učini sistematske napore za uključenje svih aktera društva u borbu protiv zloupotrebe opojnih droga.

Riječ je o važnom strateškom dokumentu koji podrazumijeva provođenje paketa preventivnih i represivnih mjera kako bi se ograničio i stavio pod kontrolu utjecaj zloupotrebe opojnih droga na stanovništvo Bosne i Hercegovine.

Opći ciljevi Strategije su, između ostalih, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva; sprečavanje i smanjivanje zloupotrebe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, posebno među djecom i mladima; smanjivanje dostupnosti droga na svim nivoima te daljnja izgradnja i umrežavanje sistema za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i borbu protiv ovisnosti na nacionalnom i lokalnom nivou.

Nakon što Parlamentarna skupština BiH usvoji ovu strategiju, Ministarstvo sigurnosti pripremit će i Vijeću ministara BiH dostaviti akcioni plan za njeno provođenje.

Srategiju, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti, sačinila je radna grupa u kojoj su bili predstavnici institucija iz oblasti zdravstva, obrazovanja, pravde, policijskih agencija, nevladinih i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini.

DOPUNJEN ZAKON O PREKRŠAJIMA

Vijeće ministara BiH, većinom glasova, utvrdilo je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima u cilju usklađivanja propisa koje primjenjuju ovlaštena tijela i sudovi prilikom izricanja prekršajnih sankcija.
Dopune Zakona korak su naprijed u otklanjanju uočenih nedostataka u vezi sa evidentiranjem naplaćenih novčanih kazni i osiguranju uvjeta za praćenje njihove naplate kod izdavatelja prekršajnog naloga.
Uz predstavnike Ministarstva pravde u kreiranju novih zakonskih rješenja sudjelovali su predstavnici državnih ministarstava finansija i trezora, komunikacija i prometa, Granične policije, Uprave za indirektno oporezivanje, Agencije za identifikacione dokumente i razmjenu podataka i Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo pravde dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH uz pribavljeno mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u proceduru razmatranja po osnovnom zakonodavnom postupku.

SMJEŠTAJEM 15 INSTITUCIJA U SARAJEVU OSIGURANA GODIŠNJA UŠTEDA VEĆA OD 1,2 MILIONA KM

Vijeće ministara BiH donijelo je dvije odluke o rasporedu kancelarijskog prostora za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, čime će biti ostvarena nova budžetska ušteda od oko 1,2 miliona KM na godišnjem nivou.
Odlukom o rasporedu kancelarijskog prostora za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu 15 institucija BiH, koje su zakupljivale prostor, dobit će trajni smještaj u zgradi Union banke d.d. Sarajevo na adresi Dubrovačka 6.
Kriteriji za odabir institucija bili su iznos zakupnine koju su plaćali, površina i vrsta zakupljenog prostora te ukupan broj zaposlenih.
Naloženo je ovim institucijama da najkasnije do kraja januara ove godine presele u dodijeljene prostorije i u skladu s tim raskinu dosadašnje ugovore o zakupljivanju prostora.
Istovremeno je donesena i Odluka o izmjenama Odluke o rasporedu kancelarijskog prostora u zgradi za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u ulici Đoke Mazalića broj 5 u Sarajevu, uz korekcije na sjednici.

INFORMACIJA O NAPRETKU USAGLAŠAVANJA ODGOVORA NA UPITNIK EK

Vijeće ministara BiH upoznato je sa Informacijom o ukupnim aktivnostima Direkcije za evropske integracije u vezi sa upravljanjem procesom evropskih integracija i usaglašavanjem svih odgovora na Upitnik Evropske komisije za Bosnu i Hercegovine.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić o ostvarenom napretku informirao je Predsjedništvo BiH.

NOVI PRAVILNIK O OBAVEZAMA PRIJEVOZNIKA PUTOVANJA

Vijeće ministara BiH donijelo je Pravilnik o obavezama prijevoznika koji dovodi stranca na granični prijelaz Bosne i Hercegovine.
Pravilnik prati evropske standarde i ovu oblast usklađuje sa Zakonom o strancima. Detaljno su obrađene obaveze i odgovornost prijevoznika u slučajevima odbijanja strancima ulaska u BiH i rokovi za njihovo vraćanje, kao i obaveza podmirenja troškova zadržavanja te su pooštrene novčane kazne za počinioce prekršaja u ovoj oblasti.
Usvajanju pravilnika prethodio je proces javnih konsultacija, koji je Ministarstvo sigurnosti provelo sa zainteresiranim javnostima u oktobru prošle godine.

NASTAVLJA SE VAKCINACIJA SVINJA PROTIV SVINJSKE KUGE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge.

Izmjenom Pravilnika omogućava se nastavak vakcinacije svinja protiv klasične svinjske kuge do kraja 2018. godine radi sprečavanja širenja ove bolesti u našoj zemlji.

USVOJENI PROGRAMI RADA

Vijeće ministara BiH usvojilo je programe rada za 2018. godinu: Agencije za antidoping kontrolu, Agencije za osiguranje u BiH i Službe za poslove sa strancima.

Više vijesti