Ukupan dug Federacije BiH skoro 6,2 milijarde KM

Ukupan dug Vlade Federacije BiH na dan 31. mart iznosio je 3.576.553.374 dolara ili 6.177.598.422 KM, što je u odnosu na protekli kvartal manje za 90.902.723 KM ili 1,45 posto.

Iz Vlade FBiH saopćeno je da je ukupan vanjski dug Vlade FBiH na kraju prvog ovogodišnjeg kvartala iznosio 5.193.593.545 KM ili 3.007.022.268 dolara.

Nominalni iznos duga, preračunat u KM, manji je u odnosu na prethodni kvartal za 80.018.211 KM, odnosno 1,52 posto.

U izvještaju o kojem je Vlada FBiH upoznata na današnjoj sjednici navodi se da je vanjski dug, najvećim dijelom, ugovoren s bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama, a s ciljem osiguravanja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekata, te za budžetsku podršku.

Kao rezultat toga, 3.960.287.637 KM ili 76 posto ukupnog vanjskog duga Vlade FBiH realizovano je preko multilateralnih finansijskih institucija, a preostalih 1.233.305.909 KM odnosi se na zaduženje kod bilateralnih kreditora.

Naslijeđeni stari dug, koji je sukcesijom pripao BiH, a čiji su korisnici bili s teritorija FBiH ili je kao nealocirani dug po ključu Međunarodnog monetarnog fonda dodijeljen FBiH, prema Pariskom i Londonskom klubu kreditora, ukupno iznosi 693.886.457 KM ili 13,36 posto.

Preostalih 15,27 odsto ukupnog vanjskog duga predstavlja dugovanje prema drugim kreditorima.

Unutrašnji dug je 31. marta iznosio 984.004.877 KM i u odnosu na prethodni kvartal manji je za 10.884.512 ili 1,09 posto.

Od ukupnog iznosa, 160.000.000 KM odnosi se na trezorske zapise, 520.000.000 KM na obveznice, 195.417.760 KM na ratna potraživanja, a 108.587.117 KM je dug na osnovu stare devizne štednje.

Budžet FBiH je u prva tri mjeseca ove godine ostvario prihode, primanja i finansiranja u ukupnom iznosu od 413,6 miliona KM, što je 16 posto planiranog za cijelu ovu godinu.

U tom okviru, poreski prihodi iznosili su 299,4 miliona KM, neporeski 54,2 miliona KM, dok su primanja iznosila 60 miliona KM, navedeno je u izvještaju federalnog Ministarstva finansija.

U odnosu na isti period 2015. godine, ukupno ostvareni prihodi bilježe rast od šest posto , odnosno veći su za 24,3 miliona KM.

Najveći rast, od 49 posto ili pet miliona KM, zabilježen je kod poreza na dobit.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za period od januara do marta iznose 427,3 miliona KM, što je 16 posto iznosa planiranog budžetom za ovu godinu.

Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 338,2 miliona KM, što je 79 posto ukupno obračunatih rashoda u tekućem periodu.

U prvom kvartalu tekuće godine isplaćeno je oko 150 miliona KM obaveza iz prethodne godine, tako da stanje neizmirenih obaveza iz prethodne godine na kraju prvog kvartala iznosi oko 57 miliona KM.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 188,6 miliona KM, što je 18 posto od budžetskog plana za ovu godinu i odnose se, najvećim dijelom, na redovne mjesečne transfere za socijalna davanja.

Kada je riječ o subvencijama javnim poduzećima, od ukupno planiranih 37,9 miliona KM, u prvom tromjesečju realizovano je 5,8 miliona KM, što je 15 posto od plana.

Za otplatu duga u periodu od januara do marta upotrijebljeno je 149,6 miliona KM, od čega za vanjski dug primljen kroz BiH 57,2 miliona KM, za vanjski dug na osnovu direktnog zaduženja 451.000 KM, te za unutrašnji dug – stara devizna štednja 91,9 miliona KM od čega je za kamate izdvojeno 2,2 miliona KM, a po osnovu glavnice isplaćeno 89,7 miliona KM.

Federalna Vlada donijela je odluku o odobravanju sredstava iz ovogodišnjeg budžeta FBiH u iznosu od 141.700 KM, namijenjenih sufinansiranju Projekta CEB 2 – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za ovu godinu.

Ova sredstva biće isplaćena iz budžetske pozicije učešća Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica.

Ukupna vrijednost projekta je 79.633.713 KM, a finansira se kreditnim sredstvima Razvojne banke Savjeta Evrope u iznosu od 79.080.913 KM i iz budžeta FBiH 572.800 KM.