Unapređenje za Android aplikacije

Do skoro za korisnike Android i iOS operativnih sistema postojao je određeni problem koji se odnosio na činjenicu da svaki put kada se neka aplikacija update-uje, potrebno je preuzeti kompletnu aplikaciju.

To samo po sebi ne bi trebalo da bude veliki problem ako se ima u vidu da aplikacije nisu velike, međutim, ako je aplikacija veličine 2GB to predstavlja problem za korisnike.

Međutim, za Android tako nešto od sada neće biti slučaj. Zahvaljujući “delta update-ovima” korisnici će moći da primenjuju samo one dijelove aplikacije koji su ažurirani pa će tako umjesto velike količine podataka biti neophodno preuzimati samo manje količine podataka reda veličine 1-2MB.

(VisokoIN)