Upozorenje za roditelje i nastavnike OŠ Safvet-beg Bašagić i OŠ Kulin ban

Željela bih prvo naglasiti da ovim tekstom ne prebacujem odgovornost, niti krivicu na radnike ili vlasnika “Robne kuće Vema”, ali želim skrenuti pažnju kako radnika, tako i građana koji prolaze ili žive pored Veme, posebno roditelja i nastavnika OŠ “Safvet-beg Bašagić” i OŠ “Kulin ban”.

Naime, čekajući autobus za Sarajevo, na stanici pored Veme upoznala sam jednaetogodišnje dječake koji su se ”pohvalili” kako su sa svojim prijateljima poslije škole išli ”na gradilište”. Ulazili su u Vemu više puta i tu su se igrali i istraživali. Koliko sam shvatila to su djeca koja idu autobusom za Vratnicu ili Topuzovo Polje, kao i djeca koja žive u Lukama.

Sigurna sam da postoji neko ko nadgleda i kada radnika tu nema, sigurna sam i da bi prolaznici upozorili djecu na opasnost – ali djeca su kreativna i ukoliko ih zanima kako unutra izgleda – naći će način da tu i budu. Da samo preskaću ogradu – rizikuju svoj život, a da ne pomišljamo o tome kada bi se penjali na samu zgradu, koja sigurno nije osigurana za djecu i dječiju igru.

Nadam se da će roditelji i nastavnici nakon što ovo pročitaju reagovati i razgovarati sa djecom o opasnosti u koju sebe dovode ukoliko posjećuju mjesta poput trenutne “Robne kuće Vema”.