Upravno vijeće Centralne banke imenovalo novog viceguvernera

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) je na 12. sjednici održanoj 10.8.2021. godine dalo odobrenje guverneru da imenuje Željka Marića za viceguvernera CBBiH.

Marić je viceguverner nadležan za Sektor za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme, na mandatni period od četiri godine, počevši od 16.8.2021. godine do 15.8.2025. godine.
Iz Centralne banke BiH saopćeno je da Marić dolazi na upražnjeno mjesto viceguvernera CBBiH kojem je, u prethodnom periodu, istekao mandat.

Takođe, Upravno vijeće CBBiH je dalo odobrenje za imenovanje Edisa Kovačevića na poziciju zamjenika glavnog internog revizora na mandatni period od četiri godine, od 1.9.2021. godine do 31.8.2025. godine, a koji dolazi na upražnjeno mjesto, po odlasku u penziju prethodnog zamjenika glavnog internog revizora.

Posljednja sjednica Predsjedništva BiH koju su pratile serije optužbi i demantija bila je zakazana upravo oko mandata Upravnog vijeća Centralne banke.

Unesite komentar