da block

Urađene prve robotizirane operacije u BiH

da block

Novi robotizirani uređaji sve se više koriste u zdravstvu, tako i pri laparaskopskim operacijama. Za jugoistočnu Evropu, centralna prezentacija uređaja koji asistira pri hirurškim i ginekološkim operacijama, održana je u Sarajevu. Sve je pratila i ekipa Al Jazeere.