da block

Uskoro isplata prve rate stipendija studentima članovima porodica boračke populacije

da block

Na sastanku Vlade Zeničko-dobojskog kantona i načelnika općina u ZDK koji je održan 18.03.2013. godine, Općinska načelnica Visoko, Amra Babić, uputila je pitanje Ministarstvu za boračka pitanja u vezi statusa podjele stipendija studentima-braniocima.

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kanton, s tim u vezi obavijestilo je Općinu Visoko da je u toku žalbeni postupak koji će se okončati do kraja mjeseca aprila. Početkom maja će biti upriličeno potpisivanje ugovora s korisnicima, a krajem maja bi trebao biti i dostavljen Ministarstvu finansija nalog za isplatu prve rate stipendija. U isto vrijeme i Vlada kantona će razmatrati i Informaciju o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2012/2013. godini.

Poslije završetka ovog procesa, slijedi raspisivanje Javnog poziva Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, te se očekuje da iz tih sredstava određeni broj studenata, koji nisu dobili stipendiju od Ministarstva za boračka pitanja, ostvare pravo na stipendiranje.

Što se tiče ostalih aktivnosti i dinamike rada Ministarstva za boračka pitanja, ista će biti realizirana u skladu s donesenim Programom utroška sredstava Ministarstva i punjenjem Budžeta, a o istom će blagovremeno biti obaviještene nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu u općinama Kantona.

U narednom periodu, za očekivat je da će Vlada Zeničko-dobojskog kanton, ispuniti obećanja i obaveze koje su prihvaćene Budžetom za period 2013. godine.