Ustavni sud BiH: Vojna imovina se može knjižiti na državu BiH

Ustavni sud BiH je donio Odluku kojom je odbijena apelacija Pravobranilaštva RS-a.

Pravobranilaštvo RS-a je u septembru 2016. godine uložilo apelaciju Ustavnom sudu BiH i zatražilo odgodu izvršenja Odluke Apelacionog vijeća Suda BiH kojom je naloženo da vojna imovina u Han Pijesku (objekat Veliki Žep) bude uknjižena na BiH.

“Odluka Apelacionog vijeća BiH je konačna i izvršna. Ovo je tačka na “i” za knjiženje ne samo objekta Veliki Žep u Han Pijesku, nego po principu precendentnog prava, moguće je svu vojnu – državnu imovinu knjižiti na njenog stvarnog vlasnika – državu Bosnu i Hercegovinu, odnosno za potrebe Oružnih snaga BiH”, saopćeno je iz Stranke za BiH.

Kako navode, očekuju da će Predsjedništvo BiH, kao vrhovni komandant Oružanih snaga, hitno obavijesti generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da su se stekli uvjeti za aktivaciju MAP-a za BiH.

“Na ovaj način ispunjen je i posljednji Talinski uvjet iz 2010. godine. Podsjećamo da se u Talinu gospodin Haris Silajdžić, kao član Predsjedništva BiH ,uspio izboriti za aktivaciju MAP-a, a da ni osam godina nakon toga još ništa nije urađeno. Takođee podsjećamo da je neprovođenje odluka Ustavnog suda BiH krivično djelo, te stoga očekujemo da će se u ovaj proces knjiženja vojne – državne imovine aktivno uključiti svi izvršni organi iz RS-a (Vlada RS-a sa ministarstvima, Geodetski zavod RS-a itd.)”, sotji u saopćenju Stranke za BiH.