Usvojen prijedlog budžeta institucija BiH za 2012. godinu

Vijeće ministara BiH danas je na sjednici u Sarajevu usvojilo Prijedlog budžeta institucija BiH za 2012. godinu koji će biti upućen Predsjedništvu BiH.

Predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda kazao je na konferenciji za novinare da budžetski okvir iznosi 950 miliona KM, za finansiranje institucija i obveze po vanjskom dugu, te da je u skladu s odlukama Fiskalnog vijeća BiH.

Budžetski okvir podrazumijeva i promjenu Zakona i dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH zato što se zaposlenim u državnim institucijama vrši smanjenje plaća od 4,5 posto, pa su, uz to, usvojeni i prateći dokumenti.

Danas su usvojeni: Prijedlog odluke o usvajanju politike plaća i naknada u institucijama BiH za period 2011.- 2014., Prijedlog odluke o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH u inozemstvu, Prijedlog odluke o visini novčane naknade zaposlenih u institucijama BiH za topli obrok, Prijedlog odluke o osnovici za obračun plaća zaposlenih u institucijama BiH te Prijedlog odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH za troškove smještaja i naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje, dok će regres, kako je najavio zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar finansija i trezora BiH Nikola Špirić, biti reguliran posebnom odlukom Vijeća ministara.

“Sve te odluke su našle svoje mjesto u budžetu i izmjenama i dopunama zakona želimo stvoriti uvjete da zaposleni u institucijama vlasti imaju pravo na regres, a on će biti reguliran posebnom odlukom. Postoji puni konsenzus da će on zavisti od visine plaće”, kazao je Špirić.

U budžetskom okviru su, također, planirana sredstva za prijevremeno penzioniranje vojnika OSBiH zaključno s 31. martom ove godine u iznosu od 19,8 miliona KM.

Špirić je istaknuo da smatra da je predloženi budžet dovoljan i da s planiranim iznosom neće biti ugrožena nijedna funkcija BiH na evroatlantskom putu.

“Ovaj budžet je dovoljan i ubijeđen sam da ćemo ovu godinu završiti kao i prethodnu. Ako smo prethodnu godinu završili s 905 miliona KM na privremenom finansiranju, a ove godine imamo 950 miliona, onda sam uvjeren da ćemo sve obaveze finansirati ukoliko ovaj budžetski okvir bude usvojen, dakle, popis stanovništva, lokalne izbore, urediti granične prijelaze prema Hrvatskoj, iako će Hrvatska tek naredne godine biti punopravna članica EU. Dakle imat ćemo budžet i za narednu godinu i kapitalna ulaganja koja znače izgradnju objekata za smještaj državnih institucija. Za sve su predviđena sredstva i nijedna funkcija neće biti ugrožena”, rekao je Špirić.

Po njegovoj ocjeni najveća opasnost za BiH se krije u privremenom finansiranju i nastavku privremenog finansiranja i svaki mjesec privremenog finansiranja je za zemlju element koji ugrožava fukcioniranje institucija i evroatlantski put BiH.

(VisokoIN/Fena)