Veliki požar na farmi kod Visokog

Federalna uprava Civilne zaštite, u redovnom izvještaju za protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine, navodi požar koji je pričinio veliku materijalnu štetu na farmi koka u općini Visoko, u mjestu Goduša. Vatra je savladana maksimalnim naporima ljudstva i angažiranjem raspoložive tehnike.

Za protekli period, u izvještaju Federalne uprave Civilne zaštite su također navedene dvije intervencije vatrogasaca na području grada Mostara, gdje su ugašeni požari na niskom rastinju na lokacijama Rodoč i Raštani.

Pet kratkotrajnih intervencija bilo je u uopćini Čapljiina, gdje su na pojedinim lokacijama ugašeni požari na travi i niskom rastinju ili na biljnom otpadu.

U općini Konjic je od 15.30 do 19 sati trajalo gašenje vatre u borovoj šumi na lokalitetu Repovice.

U Sarajevu su vatrogasci imali osam manjih intervencija, dok je na području Širokog Brijega, od 8.30 do 10.30 sati savladana vatra u Knešpolju na divljem odlagalištu starih automobilskih guma.

U općini Grude je od 11.30 do 13 sati obuzdavan požar na pola hektara niskog rastinja i trave u Gorici, kao i na hektaru niskog rastinja u Drinovcima, na lokalitetu Metiljevac, gdje je vatra gašena od 17.30 do 20 sati.