da block

Vijeće ministara BiH bez konačne odluke o ratnim veteranima

da block

Vijeće ministara BiH razmatralo je na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o dopuni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH.

Zadužena su ministarstva financija i trezora i obrane da za sljedeću sjednicu pripreme nacrt osnovnog zakona o službi u OSBiH kako bi ovi zakoni zajedno bili razmatrani i upućeni u parlamentarnu proceduru.

Cilj je da prava vojnika kojima je istekao ugovor budu regulirana kao i prava srodnih kategorija u entitetima, i u skladu s entitetskim propisima.

Vijeće ministara BiH obavilo je raspravu o novonastaloj situaciji u vezi s “bijelim” štrajkom Granične policije BiH. Zaduženo je Ministarstvo sigurnosti da od rukovoditelja svih policijskih agencija hitno zatraži procjenu sigurnosno-političke situacije u BiH sa stanovišta najnovijih dešavanja i dostavi je Vijeću ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog amandmana na Sporazum o izmjenama i dopunama Ugovora o financiranju između BiH i Europske investicijske banke – Projekt za putove BiH (Sarajevska zaobilaznica) FIN0 20.515 BA Serapis N0 1998-2395. Prijedlog amandmana bit će upućen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar financija i trezora Nikola Špirić.

Ovim amandmanom se do 20. marta 2013. produljuje rok za korištenje preostalih 13,5 milijuna eura kredita Europske investicijske banke, mijenja plan otplate i utvrđuje novi procijenjeni rok završetka projekta – 31. decembar 2015.

Europska investicijska banka je, prema ugovoru koji je 2000. zaključen s BiH, za financiranje Projekta za putove BiH (Sarajevska zaobilaznica) namijenila kreditna sredstva u ukupnom iznosu od 60 milijuna eura.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Drine i izgradnji graničnih prijelaza na lokaciji Bačevci – Fakovići.

Zaključivanjem ovog sporazuma bile bi regulirane osnove suradnje i zajedničke izgradnje mosta preko rijeke Drine na lokaciji Bačevci (Bajina Bašta) – Fakovići (Bratunac), kao i koordinacija i usklađivanje priprema za izgradnju priključnih graničnih dionica, uključujući i izgradnju graničnih prijelaza.

Planirano je usklađivanje dinamike izgradnje mosta, graničnog prijelaza i funkcionalnog dijela graničnih dionica, a konkretne aktivnosti i rokovi za realizaciju bit će predmetom pregovaranja državnih izaslanstava.

Financijska sredstva za izgradnju mosta osigurat će Republika Srbija, dok je obveza BiH osigurati sredstva za izgradnju pristupnih prometnica i graničnog prijelaza s pratećom infrastrukturom.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o zabrani uvoza u BiH određenih pošiljki podrijetlom iz Republike Albanije.

Odlukom se zabranjuje uvoz živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa u bilo kojem obliku, živih riba i školjkaša. Odluka je donesena radi sprečavanja unošenja štetnih materija i zaraznih bolesti životinja u BiH, a s obzirom na to da Republika Albanija ne može pružiti dovoljno jamstava za uspješnu kontrolu živih životinja i namirnica životinjskog podrijetla te da određene pošiljke ribarstva predstavljaju opasnost za javno zdravstvo.

Ova odluka je u skladu s mjerama koje je Europska unija poduzela u vezi s uvozom iz Republike Albanije.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća ministara BiH za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona, Zakona o financiranju političkih stranaka i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.

Ovom odlukom je u Interresornu radnu skupinu za pripremu prijedloga izmjena navedenih zakona umjesto Safeta Halilovića imenovan ministar komunikacija i prometa Damir Hadžić.

U Interresornoj radnoj skupini su još ministri Sredoje Nović i Bariša Čolak.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je Odluku o imenovanju odgovorne osobe za akreditiranje, kojom se Nikola Špirić, ministar financija i trezora, imenuje na funkciju odgovorne osobe za akreditiranje u decentraliziranom sustavu upravljanja Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA).

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Državnog povjerenstva za integrirano upravljanje granicom, donijelo je Odluku o određivanju graničnih prijelaza u BiH. Ovom odlukom određuju se granični prijelazi u BiH, kategorija i vrijeme rada graničnih prijelaza, te nadležna tijela koja u skladu sa zakonskim nadležnostima obavljaju kontrole kod namjeravanog prelaska državne granice.

Odlukom će po prvi put biti definirani međunarodni granični prijelazi u zračnom i vodnom prometu, a granični prijelazi sa susjednim državama određeni su u skladu s međunarodnim ugovorima. Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o izradi Priloga institucija BiH za redovito godišnje izvješće o napretku BiH u procesu europskih integracija za 2012., s predloženim planom aktivnosti.

Direkcija za europske integracije zadužena je izraditi nacrt Priloga institucija BiH za redovito godišnje izvješće o napretku BiH u procesu europskih integracija, u skladu sa zahtjevima Europske komisije, i dostaviti ga nadležnim institucijama u BiH koje su sudjelovale u njegovoj izradi, radi potvrđivanja sadržaja i točnosti navedenih informacija te dodavanja novih relevantnih podataka.

Također, Direkcija za europske integracije zadužena je Prilog institucija BiH za redovito godišnje izvješće o napretku BiH u procesu europskih integracija prevesti te ga što prije dostaviti Europskoj komisiji.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva financija i trezora o stvorenim obvezama BiH po osnovu jamstava.

U Informaciji se navodi da je Ministarstvo financija i trezora BiH u dosadašnjem razdoblju realiziralo, odnosno realizira pet jamstava – četiri s Europskom bankom za obnovu i razvoj i jednu sa Izvozno-uvoznom bankom Mađarske. Ukupna vrijednost ovih jamstava je 235.800.000 eura, bez pripadajućih troškova.

Od spomenutog iznosa, izdana su tri jamstva, odnosno ugovori o jamstvu i zajmu su stupili na snagu i njihova vrijednost je 60.800.000 eura. Ostala dva jamstva su u postupku odobravanja i izdavanja, a njihova vrijednost je 175.000.000 eura.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva financija i trezora o implementaciji Platforme za raspodjelu DKP imovine bivše SFRJ.

Ministarstvo vanjskih poslova u suradnji s Ministarstvom financija i trezora, zaduženi su intenzivirati aktivnosti, kako bi se ubrzao pregovarački proces raspodjele DKP imovine bivše SFRJ.

Vijeće ministara imenovalo je ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdžiju za ovlaštenog pregovarača za Aneks B, koji će u okviru Ministarstva formirati radnu skupinu za pripremu i provedbu Platforme.

Zadužena su nadležna ministarstva da za sljedeću sjednicu dostave prijedloge imenovanja za ostale anekse.

Ovlašteni pregovarač za Aneks B zadužen je da, u suradnji s nadležnim tijelima u BiH, poduzme nužne aktivnosti kako bi se realizirali principi raspodjele DKP imovine bivše SFRJ, utvrđeni u Sporazumu o pitanjima sukcesije bivše SFRJ i stavovi i opredjeljenja BiH, utvrđeni u Platformi o raspodjeli DKP imovine bivše SFRJ.

U Informaciji se navodi da su u dosadašnjim pregovorima uglavnom realizirani ciljevi i opredjeljenja utvrđeni u Platformi, ali da je potrebno poduzeti određene mjere i radnje kako bi se osigurala pripadajuća kvota u regionalnom smislu te BiH i Makedoniji osigurao povoljniji položaj u raspodjeli, što je precizirano u Sporazumu o pitanjima sukcesije bivše SFRJ.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova u vezi s pozivom za akreditiranje za odlazak predstavnika Vijeća ministara BiH na Olimpijske igre u Londonu 2012.

Ministar civilnih poslova Sredoje Nović određen je da, kao najviši dužnosnik u oblasti sporta u BiH, predstavlja Vijeće ministara BiH na Olimpijskim igrama koje će biti održane od 27. jula do 12. augusta 2012. u Londonu.

Financijska sredstva za troškove putovanja i boravak ministra civilnih poslova BiH na Olimpijskim igrama u Londonu bit će izdvojena iz proračuna Ministarstva civilnih poslova BiH.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je prijedlog Ministarstva sigurnosti koji se odnosi na problematiku izdavanja viza građanima s Kosova.

S tim u vezi, zaključeno je da se, osim ovlasti koja je ranijim zaključkom dana Ministarstvu vanjskih poslova, daje ovlast Ministarstvu sigurnosti – Službi za poslove sa strancima: – da zaprima zahtjeve za ovjeru pozivnog pisma i, kada ocijeni opravdanim, u iznimnim slučajevima, izvrši ovjeru pozivnog pisma za građane s Kosova, a nakon ovjere pozivnog pisma, isto je nužno proslijediti Ministarstvu vanjskih poslova na nadležno postupanje, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(VisokoIN/Fena)