Vijeće ministara BiH: Evakuirati bh. građane iz Sirije

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu zadužilo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH da poduzme sve potrebne mjere radi evakuacije bh. državljana i članova njihovih porodica iz Sirije.

Vijeće ministara BiH je donijelo odluku da bh. državljani neće snositi troškove za dokumentaciju neophodnu za odlazak iz Sirije. Plaćanja ulazno-boravišnih viza oslobođeni su i sirijski državljani koji su članovi porodica bh. državljana, to jeste supružnici i djeca.

Oslobađanje od plaćanja za bh. državljane će sprovoditi diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u Jordanu i Turskoj. Pored već spomenutih konzulata, odluka o neplaćanju putnih dokumentacija za sirijske državljane će biti sprovedena i na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, prema spiskovima koji će prethodno biti dostavljeni Graničnoj policiji BiH.

“Vijeće je ovlastilo ministra vanjskih poslova dr. Zlatka Lagumdžiju da, po potrebi, može potpisati odgovarajuće ugovore u cilju realiziranja evakuacije. Zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova da, prilikom provedbe ovih aktivnosti, u najvećoj mogućoj mjeri postupa na način ekonomičnog i racionalnog utroška sredstava”, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(VisokoIN/Anadolija)