Visočani djelimično zadovoljni javnim uslugama

Danas je u Velikoj sali Općine Visoko održana prezentacija rezultata istraživanja o zadovoljstvu građana javnim uslugama a koje je sprovelo Udruženje “Damar Omladine” u saradnji sa “Centrom za promociju civilnog društva iz Sarajeva” .

CPCD u saradnji sa devet partnerskih Nevladinih organizacija sproveo je istraživanje stepena zadovoljstva građana uslugama na lokalnom nivou u jedanaest općina :Zenica, Brčko, Prijedor, Bosanska Krupa, Tuzla, Živinice, Travnik, Teslić i Srebrenik.

Kada je upitanju Visoko, vrijedni članovi ovog Udruženja na čelu sa predsjednikom Edinom Islamovićem organizovali su anketu u kojoj su pitali građane –“Da li su zadovoljni javnim uslugama na našoj Općini”.

Rezultati istraživanja za Općinu Visoko temeljilo se na anketiranju kojim je obuhvaćeno 544 građana i građanki sa područja 26 mjesnih zajednica. Angažirano je 8 anketara.

Istraživanje je obuhvatilo zadovoljstvo sljedećim uslugama : vodovod i kanalizacija, komunalna higijena, javno grijanje, lokalne ulice i putevi (uključujući horizontalnu i vertikalnu signalizaciju ) zatim javna rasvjeta , zelene površine i parkovi, groblja, javni prevoz ,predškolsko obrazovanje, osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, biblioteke, pristup internet mreži, socijalna zaštita i usluge šalter sale.

Građani su ocjenjivali od 1 do 5. Rezultati su pokazali da su naši građani veoma zadovoljni internet uslugama. Prosječna ocjena je iznosila je 4,18. Stanovnici Visokog su iskazali zadovoljstvo i održavanjem groblja. Tu uslugu su ocijenili sa 4.27.

Ali veliki stepen nezadovoljstva građani su izrazili stanjem zelenih površina. Ova oblast je ocijenjena sa najnižom ukupnom prosječnom ocjenom koja iznosi 1,95

Prosječne ocjene

1. Vodovod i kanalizacija 2,94

2.Komunalna higijena 2,43

3.Javno grijanje— Građani općine Visokog ne koriste usluge javnog grijanja

4.Lokalni putevi 1,78

5.Javna rasvjeta 2,13

6.Zelene površine 1,95

7.Groblja 4,27

8.Javni prevoz 2,66

9.Predškolsko obrazovanje 2,40

10.Osnovno obrazovanje 3,22

11.Srednjoškolsko obrazovanje 3,43

12.Biblioteka 3,41

13.Pristup internet mreži 4,18

14.Primarna zdravstvena zaštita 2,79

15.Socijalna zaštita 2,42

16.Usluge šalter sale 3,29

Cilj istraživanja je bio da kroz rezultate predstavnici aktuelnih lokalnih vlasti imaju priliku saznati kojom su uslugom građani najnezadovoljniji i gdje su potrebna poboljšanja, da na osnovu toga kreiraju javne politike s ciljem poboljšanja kvaliteta života građana.

[mudslide:picasa,0,visokoin,5776839800856471073]

(VisokoIN)