VISOKO: Povećan broj napada od strane pasa lutalica!

Na području naše općine, kao i šire u regiji, psi lutalice predstavljaju veliki problem jer se u velikom broju  nalaze u samom gradu kao i prigradskim naseljima.

Poslednjih dana povećan je  broj pasa lutalica u blizini J.U.Dom zdravlja Visoko i MSŠ “Hazim Šabanović”. Obzirom da su ugrizi od pasa lutalica najčešći kod djece, žena i staraca potrebno je što prije pronaći riješenje za ovaj problem, u cilju zaštite pacijenata ove Ustanove kao i djece koja pohađaju MSŠ “Hazim Šabanović”.

Psi lutalice su opasni zato što putem ugriza mogu izazvati vrlo teške bolesti, u prvom redu bjesnilo koje se prenosi ugrizom i za ljude je smrtonosno.

Postoji mogućnost širenja zoonoza (zarazne bolesti zajedničke ljudima i životinjama) npr. ehinokokoza, koja se prenosi putem dlake i veoma je opasna za ljude.

psi_lutalice_4

Zbog  niske temperature i gladi psi su natjerani da se sve više udružuju u čopore i tako napadaju ljude, prije svega pokušavajući im oteti hranu koju eventualno nose.

Još je  veća opasnost to što psi rasturaju smeće po gradu zbog čega bi moglo doći do širenja različitih zaraza. Naročito ih ima mnogo oko kontejnera i smetljišta, gdje naši sugrađani na neadekvatan način uklanjaju otpadne materije.

Prema izvještajima HES-a J.U.Dom zdravlja Visoko povećan je broj napada od strane pasa lutalica , kao i ugriza.. Svaki napad pasa lutalica ne dovodi do ugriza ali strah i doživljena trauma od napada pasa ostaje kao trajna posljedica za cijeli život.

Vrsta povrede 2014. godina 2015. godina
Ugriz psa poznatog vlasnika 7 5
Ugriz psa lutalice 4 8
Ugriz mačke poznatog vlasnika 1 1
UKUPNO 12 14

Prema našim evidencijama ni jedan pacijent nije, na svu sreću, obolio od bjesnila, najteže bolesti koju prenose ove životinje. Infekcije rana su spriječene hirurškom obradom rana i pravovremenim preventivnim davanjem antibiotika, te sprovedenom adekvatnom  antitetanusnom i antirabičnom zaštitom.

psi

Najveći problem je što je veliki broj pasa lutalica skoncentrisan u gradskom dijelu, na glavnoj gradskoj ulici, na kojoj je tokom čitavog dana veliki broj prolaznika , među kojima puno djece i penzionera.

Ovaj dopis je apel da se što prije ozbiljno pristupi rješavanju problema pasa lutalica.