VISOKO: Radovi na izgradnji potpornog zida

Općina Visoko je provela postupak javne nabavke s ciljem rješavanja još jednog problema uzrokovanog poplavama i klizištima u 2014. godini .

U toku su radovi na izgradnji potpornog zida na lokaciji Kraljevačkog potoka u ulici Rašdovića.

Kao najpovoljniji ponuđač izabrana je firma ”Vizija” d.o.o.Visoko, sa kojom je sklopljen ugovor, čija vrijednost iznosi 21.240,03 KM bez PDV-a, a 24.850,83KM sa PDV-om.

Ovo je početak sanacije šteta nastale uslijed poplava u 2014.godine.

Plan za naredni period je sanacija klizišta u naselju Carica i ulici Klisa.