Vlada FBiH odgovorila na pitanje Jasmine Zubić o sudbini radnika KTK

Nakon što je na devetoj redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održanoj 22. marta 2016. godine, visočka zastupnica u ovom domu Parlamenta, Jasmina Zubić, postavila pitanje o sudbini radnika KTK Visoko Federalnoj Vladi, vrlo brzo je stigla i praktična, ali i pismena reakcija Vlade FBiH, koja se u međuvremenu uključila u rješavanje sudbine ovih radnika. Pitanje, o kojem ste već ranije mogli čitati na našem portalu glasilo je:

“Šta Federalna Vlada poduzima da riješi status oko 70 radnika Kožarsko-tekstilnog kombinata Visoko, koji su u prethodne dvije godine ispunili uslove za odlazak u penziju, ali zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu ostvariti svoja prava?”

Danas je na našu adresu zastupnica Zubić proslijedila odgovor Vlade FBiH na njeno pitanje, koji glasi:

“Vlada Federacije BIH je na svojoj 120 sjednici donijela Odluku V broj 1189*/2014 od 19.06.2014. godine, o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije BiH, za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Izdaci za finansijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja” (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima). (Službene novine Federacije BiH, broj 52/14 od 02.07.2014. godine).

Pozajmljivanjem po Mjeri 2 je namijenjeno za izmirenje dugovanja privrednog društva za neplaćene doprinose samo po osnovu PIO/MIO, zaposlenicima koji su u privrednom društvu koje aplicira za Mjeru 2, stekli uslove za odlazak u penziju, najkasnije do kraja godine za koju se donosi Program.

Po tom osnovu i na osnovu Javnog poziva za kandidovanje programa dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu dodijeljena su sredstva za penzionisanje 18 zaposlenika u iznosu 197.231,59 KM (Službene novine Federacije BiH, broj 80/14, od 01.10.2014. godine).

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije sa Upravom privrednog društva “KTK Visoko” d.d. Visoko se aktivno uključilo u rješavanje statusa 75 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju. dana 06. 04. 2016. godine penzionisano je 30 radnika, a za preostali dio radnika srestva se nalaze na ID broju “KTK Visoko” d.d. Visoko, kod nadležnog PIO/MIO. Za preostalih 45 radnika potrebno je uraditi tehnički dio poslova kako bi im se omogućio odlazak u penziju.”