Vlada FBiH zatražila od Autocesta FBiH izvještaj o tunelu Hranjen

Vlada Federacije BiH upoznala se s informacijom Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o implementaciji projekta izgradnje brze ceste Prača – Goražde, dionica tunel Hranjen.

Naložila je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao implementatoru ovog projekta, da u roku od 15 dana poduzme sve potrebne aktivnosti u svrhu izvršavanja obaveza izvođača radova prema važećem potpisanom ugovoru za radove od 22.9.2018. godine, saopćio je Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada je zadužila Nadzorni odbor i Upravu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar da joj, u istom roku, dostavi izvještaj o realizaciji ugovorenih obaveza obje ugovorne strane, naročito u pogledu izvedenih radova po situacijama i izvršenog plaćanja i utvrdi da li je vršen kvalitetan nadzor. Izvještaj mora posebno sadržavati pokazatelje odgovaraju li izvršena plaćanja vrijednosti obavljenih radova u skladu sa ugovorom od 22. 9. 2018. godine.

Autocestama FBiH je naloženo i da, također u roku od 15 dana, pripreme detaljnu dokumentaciju o načinu izvođenja neugovorenih i završnih radova u tunelu Hranjen i realnu procjenu troškova potrebnih za završetak i puštanje prometa kroz ovaj tunel.

Inače, prema podacima koje su Autoceste FBiH dostavile na zahtjev Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, zaključno s krajem juna 2021. godine je iskopano i podgrađeno 2.035 metara glavne, te 1.833 metar servisne tunelske cijevi, pet pješačkih poprečnih veza kao i jedna poprečna veza za prolaz interventnih vozila, te dvije parkirne niše.

U odnosu na projektiranu dužinu tunela od 5.480 metara, iskopano i podgrađeno je 37,1 posto glavne tunelske cijevi i 33,4 posto servisne cijevi. Što se tiče poprečnih veza, realizacija je 28,5 posto, a parkirne niše sa 20 posto.

Za sve spomenute radove, potrošeno je čak 97 posto novca planiranog za kompletan tunel!

S obzirom na današnji zaključak Vlade FBiH u kojem između ostalog stoji i rečenica “Izvještaj mora posebno sadržavati pokazatelje odgovaraju li izvršena plaćanja vrijednosti obavljenih radova u skladu sa ugovorom od 22. 9. 2018. godine”, bit će zanimljivo vidjeti kakav će stav federalna izvršna vlast zauzeti o činjenici da je skršeno skoro 100 miliona maraka (iznos planiran za kompletan projekat) već nakon trećine obavljenog posla. Hoće li iko odgovarati zbog toga, ili će biti po onoj “nikom ništa, pojeo vuk magarca”?

Unesite komentar